Regulasies

OMVANG EN AANPASSING VAN DIE KONTRAK

Deur die webwerf te gebruik, stem jy in om die regulasies en voorwaardes wat in die kontrak gespesifiseer word, na te kom. Die kontrak dien as die volledige en eksklusiewe ooreenkoms tussen jou en die sagteware met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en oorskry enige vorige of gelyktydige ooreenkomste, beloftes, waarborge en/of verstandhoudinge rakende die webwerf. Ons behou die reg voor om die kontrak na ons goeddunke te wysig, sonder om spesifieke kennisgewing aan jou te gee. Die mees onlangse weergawe van die kontrak sal op die webwerf gepubliseer word, en dit word aanbeveel om dit te deurkyk voordat jy die webwerf gebruik. Deur voort te gaan om die webwerf en/of dienste te gebruik, erken jy dat jy instem om aan alle terme en voorwaardes wat in die huidige weergawe van die kontrak uiteengesit is, te gehoorsaam. Daarom word dit aanbeveel om hierdie bladsy gereeld vir opdaterings en/of wysigings te kontroleer.

GESKIKTHEID

Toegang tot die webwerf en dienste is beperk tot persone wat in staat is om in wettig bindende kontrakte aan te gaan soos bepaal deur relevante wetgewing. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir persone onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, is jy nie gemagtig om die webwerf en dienste te gebruik of toegang te verkry nie.

GEDTAILLEERDE OORSIG VAN DIE DIENSTE WAT VERSKAF WORD

Aanlyn Verskaffer Dienste

deur die gebruik van die aankoopopdragvorms wat voorsien word, kan jy toegang verkry tot ‘n verskeidenheid produkte en dienste deur die webwerf. Die beskrywings van hierdie produkte en dienste word deur die vervaardigers of verspreiders verskaf, en TheSoftware kan nie hulle akkuraatheid of volledigheid waarborg nie. Jy erken dat TheSoftware nie aanspreeklik is vir enige probleme met die verkryging van produkte of dienste van die webwerf, of vir enige dispuute met verkopers, verspreiders, of eindgebruikers nie. TheSoftware is nie verantwoordelik vir enige eise wat verband hou met die produkte en dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

PROMOTIONS

Die sagteware hardloop soms opwindende promosies en bied fabulous pryse en belonings deur verskeie promosiegebeure. Deur akkurate en waarheidsgetroue inligting op die registrasievorm vir elke promosie in te dien, en om in te stem om die amptelike reëls vir elke gebeurtenis na te kom, kan jy ‘n kans staan om fantastiese pryse te wen. Om deel te neem aan die promosies wat op die webwerf vertoon word, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm voltooi. Jy moet akkurate, huidige, en volledige inligting vir die promosie-registrasie voorsien. Die sagteware behou die reg om enige registrasiedata te weier wat, na die uitsluitlike oordeel van die sagteware, bepaal dat dit in stryd is met enige deel van die ooreenkoms, of as die verskafte data onvolledig is, bedrieglik, duplikaat, of andersins onaanvaarbaar is. Die sagteware kan te eniger tyd, na sy uitsluitlike oordeel, die registrasiedata-vereistes aanpas.

TOESTEMMING VERLEEN

Deur ons webwerf te gebruik, word ‘n beperkte, nie-oordraagbare en herroeplike lisensie verleen om toegang te verkry tot en die webwerf, sy inhoud en verwante materiale te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van die ooreenkoms. Die sagteware behou die reg om hierdie lisensie na sy goeddunke te beëindig. U word toegelaat om die webwerf en inhoud op ‘n enkele rekenaar vir persoonlike, nie-kommersiële doeleindes te gebruik. Die reproduksie of inkorporasie van enige deel van die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste in enige elektroniese of meganiese inligtingsterugwinningstelsel is verbode. U word ook nie toegelaat om die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste of enige deel daarvan te gebruik, te kopieer, na te boots, te kloon, te verhuur, te verhuur, te verkoop, te wysig, te decompileer, te ontbind, te omkeerontwerp of oor te dra nie. Die sagteware behou alle regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen is nie. Daarbenewens word u verbied om enige toestel, sagteware of roetine te gebruik om die behoorlike werking van die webwerf te ontwrig, en om enige aksie te neem wat ‘n oormatige las op TheSoftware se infrastruktuur plaas. U reg om die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste te gebruik is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE EN INTELLEKTUELE EIENDOM

Ons webwerf, inhoud, mededingings en dienste is beskerm deur verskeie intellektuele eiendomsregte, insluitend kopiereg, handelsmerke, en ander eiendomsregte. Enige ongemagtigde kopiering, herverdeling, publikasie, of verkoop van ons materiaal is streng verbode. Geoutomatiseerde afskraping of data-onttrekking om databasisse te skep sonder ons skriftelike toestemming is ook verbode. Jy verwerf geen eienaarskapregte to nie enige materiaal wat op ons webwerf of deur ons dienste besigtig word. Die plasing van inligting of materiaal doen nie ons regte afstand nie. Ons naam, logo en handelsmerke is die eiendom van TheSoftware, en enige ongemagtigde gebruik is streng verbode.

DIE HANDELING OM TE SKAKEL NA DIE WEBWERF, MEDERYKING, ‘FRAMING’ ENOF VERWYSING NA DIE WEBWERF IS STRENG VERBODE

Sonner uitdruklike toestemming van TheSoftware, word niemand toegelaatom die Webwerf of enige van sy dele (insluitende, maar nie beperk tot, logo’s, handelsmerke, handelsmerke of kopieregsmateriaal) aan hul webwerf of webplatform te skakel vir enige doel nie. Verder is ‘framing’ van die Webwerf enof verwysing na die Uniform Resource Locator (‘URL’) van die Webwerf in enige vorm van media, hetsy kommersieel of niekommercieel, sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van TheSoftware streng verbode. U stem in om met die Webwerf te werk om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te staak. U erken dat u verantwoordelik gehou sal word vir enige skade wat as gevolg daarvan opgedoen is.

MODIFYING AND REMOVING CONTENT

Ons het die gesag om enige dokumente, data, of ander materiale wat op die webwerf gepubliseer is, na ons eie goeddunke te wysig of te verwyder.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIKHEID VIR SKADE VEROORSAAK DEUR AFGELAAI

Gebruikers neem alle verantwoordelikheid vir enige skade veroorsaak deur aflaai van die webwerf. Die sagteware waarborg nie dat aflaai vry is van skadelike rekenaarkodes soos virusse en malware nie.

VERGOEDING

Deur hierdie terme te aanvaar, stem jy in om TheSoftware en hul ouer maatskappye, filiale, en geaffilieerde entiteite, sowel as hul onderskeie lede, leiers, werknemers, agent, ko-merkhouers, en ander vennote te vergoed en beskerm. Dit sluit in om jou te verdedig teen enige eise, uitgawes, skade, regsfooie, en vonnisse deur ‘n derde party as gevolg van: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud, of deelname aan enige wedstryde; (b) jou oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van die regte van ‘n ander individu of entiteit. Die doel van hierdie bepaling is om TheSoftware, hul ouer maatskappye, filiale, gelieerdes, en hul onderskeie amptenare, direkteure, lede, werknemers, agent, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers, en prokureurs te beskerm. Elkeen van hierdie partye het die reg om hierdie bepalings direk teen jou af te dwing.

BESOEK ANDER WEBWERWE

Ons webwerf mag skakels na ander webwerwe bevat wat nie onder ons beheer is nie. Let asseblief daarop dat ons nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid of inhoud van hierdie eksterne webwerwe nie, en ons ondersteun of aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade of verlies wat mag voortspruit uit die toegang tot hierdie derdeparty hulpbronne nie. Dankie vir u begrip.

TERMS AND CONDITIONS REGARDING VISITOR DATA

By accessing the Website and providing any feedback, comments, or Registration Data, you agree to abide by our policies on visitor information. We have the right to utilize any information related to your use of the Website and any personally identifiable data according to our Privacy Policy. Please click here to review our Privacy Policy.

Dit is streng verbode vir enige persoon, hetsy ‘n TheSoftware kliënt of nie, om te probeer om die werking van die webwerf te benadeel, saboteer, manipuleer, beskadig, of ontwrig. Enige sulke optrede sal beskou word as ‘n oortreding van beide kriminele en burgerlike wetgewing. TheSoftware sal sterk strewe na alle beskikbare wettige en billike remedies teen enige individu of entiteit wat verantwoordelik bevind word vir sulke aktiwiteite.