Servicevoorwaarden

Door verder te gaan met ‘Doorgaan’, geeft u ons toestemming om u promotionele e-mails te sturen. Als u besluit om geen e-mails meer te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om op elk moment af te melden door te klikken op de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

Ons bedrijf hecht veel waarde aan de privacy van alle personen die onze websites bezoeken. Dit privacybeleid beschrijft de richtlijnen en voorwaarden waaronder wij de privacy van de informatie die door bezoekers aan websites op het internet die worden beheerd en eigendom zijn van ons bedrijf, beschermen. Dit privacybeleid informeert bezoekers ook over onze gegevensverzamelingspraktijken en hoe hun informatie gebruikt kan worden. Let op dat dit beleid onderhevig is aan verandering, dus we raden u aan regelmatig terug te komen om op de hoogte te blijven.

A. Persoonlijk identificeerbare gegevens:

Onze software verzamelt specifieke gegevens van websitebezoekers alleen wanneer deze vrijwillig worden verstrekt. Dit kan gebeuren wanneer bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen, zich inschrijven voor diensten, klantenondersteuningstickets openen, cv’s indienen voor baankansen, of contact met ons opnemen via e-mail. Sommige activiteiten vereisen dat bezoekers informatie verstrekken, zoals aankopen doen, een creditcard gebruiken voor betaling, een cv indienen, of specifieke informatie aanvragen. Alle persoonlijk identificeerbare informatie die aan onze software wordt verstrekt via onze websites zal worden gebruikt om aan het specifieke verzoek te voldoen. Bezoekers hebben doorgaans de mogelijkheid om te kiezen of ze willen dat onze software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. Onze software kan ook bulletins en belangrijke informatie over onze diensten verzenden, en kan de verstrekte informatie gebruiken om bezoekers te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door onze groep van bedrijven, geautoriseerde agenten, en andere goederen- en dienstverleners waarmee we relaties hebben.

De voorbeelden in deze inhoud mogen niet worden beschouwd als een gegarandeerde belofte van inkomen. Het potentieel om te verdienen is gebaseerd op individueel gebruik van ons product, concepten, methoden en de hoeveelheid inspanning die wordt geleverd. We beweren niet dat dit een snelle manier is om rijk te worden, en we raden af om het zo te zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens (Algemene informatie):

In het algemeen verzamelt onze software automatisch generieke informatie die de identiteit van de bezoeker niet onthult. Dit omvat details over het internetadres dat aan uw apparaat is toegewezen, bezoekersfrequentie en de bezochte websites binnen onze software. We gebruiken deze informatie om de klantenservice en websitefunctionaliteit te verbeteren. Onze technologie, zoals cookies, stelt ons in staat om gepersonaliseerde informatie over onze diensten aan bezoekers te verstrekken. We mixen deze gegevens niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat u wordt gewaarschuwd voor het ontvangen van cookies en om ze te weigeren.

C. De gehoste website, server, prikborden en forum maken allemaal deel uit van de software die u gebruikt.

Wanneer u informatie deelt op een openbaar forum, zoals een prikbord, chatroom of website die door onze diensten wordt aangeboden, is deze toegankelijk voor iedereen die die ruimte bezoekt. We kunnen de bescherming van informatie die op deze locaties wordt bekendgemaakt niet garanderen. Bovendien kunnen onze websites links bevatten naar sites van derden die niet aan ons zijn verbonden, en we kunnen geen informatie beveiligen die u op die sites bekendmaakt. We raden u aan de privacyverklaringen van alle sites die u bezoekt te bekijken.

D. Vrijstellingen en Beperkingen:

Ondanks het bovenstaande en in overeenstemming met de geldende wetten werkt de software nauw samen met staats-, lokale en federale autoriteiten in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie naar de software gestuurd) of vermeende illegale activiteiten van elke gebruiker van de dienst. De software neemt ook redelijke maatregelen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Om dergelijke samenwerking en beschermende maatregelen uit te voeren, en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software persoonlijk identificeerbare informatie moeten onthullen. Bovendien kan de software ervoor kiezen om communicatiegebieden van allerlei aard te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke openbaarmaking essentieel is voor de werking van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In geval van een mogelijke verkoop of overdracht van haar belang in de software en andere sites eigendom van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (waaronder, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die gespecialiseerd is in communicatieproducten of -diensten; gaat akkoord met het overnemen van de software wat betreft het behoud en de beveiliging van de informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en gaat akkoord met de verplichtingen uiteengezet in dit beleidsstatement.