Reglementen

OMVANG EN AANPASSING VAN HET CONTRACT

Door de Website te gebruiken, stemt u in met de regels en voorwaarden die zijn gespecificeerd in het Contract. Het Contract dient als de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verzekeringen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We behouden ons het recht voor om het Contract naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder u specifieke kennisgeving te geven. De meest recente versie van het Contract wordt gepubliceerd op de Website en u wordt geadviseerd om het te controleren voordat u de Website gebruikt. Door de Website en/of Services te blijven gebruiken, erkent u dat u akkoord gaat met alle voorwaarden zoals uiteengezet in de huidige versie van het Contract. Het wordt daarom aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

IN aanmerking komen

Toegang tot de website en diensten is beperkt tot personen die in staat zijn om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan zoals bepaald door de relevante wetten. De website en diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, bent u niet gemachtigd om de website en diensten te gebruiken of toegang te krijgen.

GEDTAILLEERDE OMTRENT VAN DE GEBODEN DIENSTEN

Online Vendoor Diensten

Door gebruik te maken van de aangeboden inkoopformulieren, kunt u toegang krijgen tot een verscheidenheid aan producten en diensten via de website. De beschrijvingen van deze producten en diensten worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs, en TheSoftware kan hun juistheid of volledigheid niet garanderen. U erkent dat TheSoftware niet aansprakelijk is voor enige problemen met het verkrijgen van producten of diensten via de website, of voor enige geschillen met verkopers, distributeurs of eindgebruikers. TheSoftware is niet verantwoordelijk voor enige claims met betrekking tot de aangeboden producten en diensten op de website.

PROMOTIONS

De Software organiseert af en toe spannende promoties en biedt fantastische prijzen en beloningen aan via verschillende promotie-evenementen. Door nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie in te dienen op het inschrijfformulier voor elke promotie, en akkoord te gaan om te voldoen aan de officiële regels voor elk evenement, maak je kans om fantastische prijzen te winnen. Om deel te nemen aan de promoties die op de website worden getoond, moet je eerst het juiste inschrijfformulier invullen. Je moet nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken voor de inschrijving voor de promotie. De Software behoudt zich het recht voor om registratiegegevens te weigeren die, naar het uitsluitende en exclusieve oordeel van De Software, in strijd zijn met een deel van de overeenkomst, of als de verstrekte gegevens onvolledig, frauduleus, duplicaat zijn of anderszins onaanvaardbaar zijn. De Software kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de vereisten voor registratiegegevens aanpassen.

TOESTEMMING VERLEEND

Door onze website te gebruiken, krijgt u een beperkte, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en gerelateerde materialen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. De software behoudt zich het recht voor om deze licentie naar eigen goeddunken te beëindigen. U mag de website en de inhoud op een enkele computer gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De reproductie of opname van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten in een elektronisch of mechanisch informatiesysteem is verboden. Bovendien is het u niet toegestaan om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan te gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet in de overeenkomst zijn verleend. U bent ook verboden om een apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren, en om actie te ondernemen die een overmatige belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Elke ongeoorloofde kopiëren, herverdeling, publicatie of verkoop van onze materialen is strikt verboden. Geautomatiseerd schrapen of gegevensextractie om databases te creëren zonder onze schriftelijke toestemming is ook verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op materialen die op onze website of via onze diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materialen doet geen afbreuk aan onze rechten. Onze naam, logo en handelsmerken zijn het eigendom van TheSoftware en elk ongeoorloofd gebruik is strikt verboden.

DE HANDELING VAN HET HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF HET VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE IS STRIKT VERBODEN

Zonder expliciete toestemming van TheSoftware is het niemand toegestaan om de Website of delen ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) te linken naar hun website of webplatform voor welk doel dan ook. Bovendien is het ‘framen’ van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in welke vorm van media dan ook, commercieel of niet-commercieel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt ermee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten. U erkent dat u aansprakelijk zult worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN INHOUD

We hebben de autoriteit om elk document, gegeven of ander materiaal dat op de website is gepubliceerd naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Gebruikers aanvaarden alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het downloaden van de Website. DeSoftware garandeert niet dat downloads vrij zijn van schadelijke computercodes zoals virussen en malware.

TERUGBETALING

Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord om TheSoftware, samen met hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, evenals hun respectieve leden, leiders, werknemers, agenten, co-branders en andere partners te vergoeden en te beschermen. Dit omvat het verdedigen tegen eventuele claims, kosten, schade, juridische kosten en vonnissen die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud of deelname aan wedstrijden; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw inbreuk op de rechten van een andere persoon of entiteit. Het doel van deze bepaling is om TheSoftware, hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en advocaten te beschermen. Elk van deze partijen heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u af te dwingen.

BEZOEK ANDERE SITES

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid of inhoud van deze externe sites, en wij keuren deze derde partij middelen niet goed of nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verliezen die kunnen ontstaan door het benaderen van deze externe bronnen. Bedankt voor uw begrip.

VOORWAARDEN BETREFFENDE BEZOEKERSGEGEVENS

Door de Website te bezoeken en enige feedback, opmerkingen, of Registratiegegevens te verstrekken, stemt u in met het naleven van ons beleid inzake bezoekersinformatie. We hebben het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website en alle persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken volgens ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Het is ten strengste verboden voor een persoon, of het nu een klant van TheSoftware is of niet, om te proberen de werking van de website te belemmeren, saboteren, manipuleren, beschadigen of verstoren. Dergelijke acties zullen worden beschouwd als een schending van zowel strafrechtelijke als civiele wetten. TheSoftware zal alle beschikbare juridische en billijke remedies krachtig nastreven tegen elke individuele of entiteit die verantwoordelijk wordt bevonden voor dergelijke activiteiten.