Регламенти

ОБЕМ И КОРЕКЦИЯ НА ДОГОВОРА

Като използвате уебсайта, вие се съгласявате да спазвате регламентите и условията, посочени в Договора. Договорът служи като пълно и ексклузивно споразумение между вас и Софтуерът относно използването ви на уебсайта и отменя всички предишни или едновременни споразумения, уверения, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Запазваме си правото да променяме Договора по наше усмотрение, без да ви предоставяме конкретно уведомление. Най-новата версия на Договора ще бъде публикувана на уебсайта и ви се препоръчва да го прегледате преди да използвате уебсайта. Чрез продължаване на използването на уебсайта и/или услугите, вие потвърждавате съгласието си да спазвате всички условия, изложени в текущата версия на Договора. Следователно се препоръчва да проверявате тази страница редовно за актуализации и/или промени.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Достъпът до уебсайта и услугите е ограничен за лица, които са в състояние да сключват законно обвързващи договори, както е определено от съответните закони. Уебсайтът и услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате право да използвате или получавате достъп до уебсайта и услугите.

ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ОКАЗВАНИТЕ УСЛУГИ

Услуги на онлайн доставчик

Чрез използване на предоставените формуляри за поръчка, можете да получите достъп до разнообразие от продукти и услуги чрез уебсайта. Описанията на тези продукти и услуги се предоставят от производителите или дистрибуторите, и TheSoftware не може да гарантира тяхната точност или пълнота. Признавате, че TheSoftware не носи отговорност за проблеми при получаването на продукти или услуги от уебсайта, или за спорове с продавачи, дистрибутори или крайни потребители. TheSoftware не носи отговорност за никакви претенции, свързани с предлаганите на уебсайта продукти и услуги.

ПРОМОЦИИ

TheSoftware изпуска иногда вълнуващи промоции и предлага невероятни награди и възнаграждения чрез различни промоционални събития. Като подавате точна и истинска информация върху формуляра за регистрация за всяка промоция и се съгласявате да спазвате официалните правила за всяко събитие, имате шанс да спечелите фантастични награди. За да участвате в промоциите, показани на уебсайта, трябва първо да попълните съответния формуляр за участие. Трябва да предоставите точна, актуална и пълна информация за регистрация за промоцията. TheSoftware запазва правото да откаже всякакви регистрационни данни, които се определят, на изключителното и единствено разсмотрение на TheSoftware, за нарушение на някоя част от споразумението или ако предоставените данни са непълни, измамни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време, на свое изключително разсмотрение, да модифицира изискванията за регистрационните данни.

РАЗРЕШЕНИЕ ДАДЕНО

Като използвате нашия уебсайт, ви се предоставя ограничена, непрехвърлима и отнемаема лиценз за достъп и използване на уебсайта, неговото съдържание и свързаните материали в съответствие с условията на споразумението. TheSoftware запазва правото да прекрати този лиценз по свое усмотрение. Позволено ви е да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лични, некомерсиални цели. Възпроизвеждането или включването на част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите в някаква електронна или механична система за извличане на информация е забранено. Освен това ви е забранено да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, демонтирате, обратно проектирате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някоя част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са ясно предоставени в споразумението. Също така ви е забранено да използвате устройство, софтуер или рутина, за да нарушите правилната работа на уебсайта и да предприемате действия, които поставят прекомерно натоварване върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не е прехвърлимо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата уеб страница, съдържание, конкурси и услуги са защитени с различни права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки и други проприетарни права. Всяко неоторизирано копиране, разпространение, публикуване или продаване на наши материали е строго забранено. Автоматизираното събиране на информация или данни за създаване на бази данни без нашето писмено разрешение също е забранено. Вие не придобивате права върху материалите, видяни на нашия уебсайт или чрез нашите услуги. Публикуването на информация или материали не отменя нашите права. Нашето име, лого и търговски марки са собственост на TheSoftware и всяко неоторизирано използване е строго забранено.

ДЕЙСТВИЕТО НА ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА, СЪ-БРЕНДИРАНЕ, ‘ФРЕЙМВАНЕ’ И/ИЛИ СПРАВКА КЪМ УЕБСАЙТА Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО

Без явно разрешение от TheSoftware, никой няма право да поставя връзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, лога, търговски марки, брандиране или авторски материали) на своя уебсайт или уеб платформа за каквато и да било цел. Освен това, ‘фреймването’ на Уебсайта и/или споменаването на Униформ Ресурс Локатор (‘URL’) на Уебсайта във всякакъв вид медия, независимо дали комерсиална или некомерсиална, без предварителното писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие се съгласявате да работите с Уебсайта за премахване или прекратяване на всяко такова съдържание или дейност. Признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, причинени в резултат на това.

МОДИФИЦИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Имаме правото да модифицираме или изтрием всякакви документи, данни или друг материал, който е публикуван на уебсайта по наше собствено преценка.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Потребителите носят цялата отговорност за всякакви вреди, причинени от изтегляне от Уеб сайта. Софтуерът не гарантира, че изтегляните файлове са без вредни компютърни кодове като вируси и зловреден софтуер.

ВЪЗТАНОВЯВАНЕ

С приемането на тези условия вие се съгласявате да възстановите и защитите TheSoftware, заедно с техните родителски компании, дъщерни фирми и свързани юридически лица, както и техните съответни членове, ръководители, служители, агенти, ко-бранд партньори и други партньори. Това включва защитата срещу всякакви искания, разноски, щети, съдебни такси и присъди, направени от трета страна поради: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието или участието във всички състезания; (б) нарушението от ваша страна на споразумението; и/или (в) нарушаването от ваша страна на правата на друго лице или юридическо лице. Целта на тази клауза е да защити TheSoftware, техните родителски компании, дъщерни фирми и свързани лица, както и техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и адвокати. Всеки от тези страни има правото да прилага тези разпоредби директно срещу вас.

ПОСЕТЯВАНЕ НА ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашата уеб страница може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под наш контрол. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за наличността или съдържанието на тези външни сайтове и не одобряваме или носим отговорност за каквито и да е вреди или загуби, които могат да възникнат при достъпването на тези ресурси от трети страни. Благодарим ви за разбирането.

УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ВНОСИТЕЛ СВЪРЗАНИ ДАННИ

Чрез достъпа до уебсайта и предоставянето на каквито и да е отзиви, коментари или Регистрационни данни, вие се съгласявате да спазвате нашите политики относно информацията за посетителите. Имаме правото да използваме всяка информация, свързана с използването ви на уебсайта и всички лично идентифицируеми данни в съответствие с нашата Политика за поверителност. Моля, кликнете тук, за да прегледате нашата Политика за поверителност.

Строго е забранено на всяко лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да се опитва да наруши, саботира, манипулира, увреди или наруши функционирането на уебсайта. Всяко такова действие ще се счита за нарушение на наказателните и гражданските закони. TheSoftware ще усилено преследва всички налични законови и справедливи средства срещу всеки човек или организация, отговорни за такива дейности.