Podmínky služby

Pokračováním tlačítkem ‘Pokračovat’ nám udělujete souhlas s odesíláním propagačních emailů. Pokud se rozhodnete přestat dostávat maily, máte možnost kdykoli se odhlásit kliknutím na odkaz k odhlášení dole v každém emailu.

Naše společnost si cení soukromí všech jednotlivců, kteří navštěvují naše webové stránky. Tato zásada ochrany soukromí vymezuje směrnice a podmínky, podle kterých chráníme soukromí informací poskytovaných návštěvníky webových stránek na internetu, které jsou spravovány a vlastněny naší společností. Tato zásada ochrany soukromí také informuje návštěvníky o našich postupech sběru dat a o tom, jak mohou být jejich informace využity. Všimněte si, že tato politika může být změněna, proto vás povzbuzujeme, abyste se pravidelně vraceli, abyste zůstali informováni.

A. Osobně identifikovatelná data:

Naše software shromažďuje konkrétní údaje ze stránek návštěvníků pouze tehdy, když jsou dobrovolně poskytnuty. To může nastat, když návštěvníci požadují informace, provádějí nákupy, přihlašují se k službám, otevírají lístky zákaznické podpory, odesílají životopisy na pracovní příležitosti nebo nás kontaktují e-mailem. Některé aktivity mohou vyžadovat, aby návštěvníci poskytli informace, jako je provádění nákupů, používání kreditní karty k platbě, odeslání životopisu nebo požadování konkrétních informací. Jakékoli osobně identifikovatelné informace poskytnuté našemu softwaru prostřednictvím našich webových stránek budou použity k plnění konkrétní žádosti. Návštěvníci obvykle budou mít možnost rozhodnout, zda chtějí, aby náš software tuto informaci používal pro další účely. Náš software může také posílat bulletiny a důležité informace o našich službách a může využívat poskytnuté informace k informování návštěvníků o dalších službách a produktech nabízených naší rodinou společností, autorizovanými agenty a jinými poskytovateli zboží a služeb, se kterými máme vztahy.

Příklady uvedené v tomto obsahu by neměly být považovány za zaručený slib příjmů. Potenciál k vydělávání je založen na individuálním využití našeho produktu, konceptů, metod a množství vynaloženého úsilí. Nepretendujeme, že se jedná o rychlou cestu k bohatství, a nedoporučujeme to tak chápat.

B. Obecné informace o neosobních datech (obecné informace):

Obecně platí, že náš software automaticky sbírá obecné informace, které neposkytují identitu návštěvníka. To zahrnuje podrobnosti o internetové adrese přiřazené k vašemu zařízení, frekvenci návštěvníků a navštívené webové stránky v rámci našeho softwaru. Tyto informace používáme k zlepšení zákaznického servisu a funkcí webových stránek. Naše technologie, jako jsou soubory cookie, nám umožňuje poskytovat personalizované informace o našich službách návštěvníkům. Tyto údaje nesmícháme s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Máte možnost nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o příjmu souborů cookie a odmítl je.

C. Hostovaný web, server, diskusní fóra a fórum jsou všechny součástí softwaru, který používáte.

Když sdílíte informace ve veřejném fóru, jako je nástěnka, chatovací místnost nebo webové stránky poskytované našimi službami, je přístupná každému, kdo navštíví toto místo. Nemůžeme zaručit ochranu žádných informací zveřejněných na těchto místech. Navíc naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které s námi nesouvisí, a nemůžeme zabezpečit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách. Doporučujeme zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů jakýchkoli stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Navzdory výše uvedenému a v souladu s platnými zákony Software úzce spolupracuje se státními, místními a federálními orgány při jakémkoliv vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací odeslaných Software) nebo domnělých nelegálních aktivit jakéhokoliv uživatele služby. Software také přijímá rozumná opatření k ochraně svých práv duševního vlastnictví. Za účelem provádění takové spolupráce a ochranných opatření, a v souladu s platnými zákony, může být Software nucen odhalit osobně identifikovatelné informace. Navíc se Software může rozhodnout monitorovat komunikační oblasti jakéhokoli druhu na dodržování jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; pokud je takové zveřejnění nezbytné pro provozování Softwaru; nebo na ochranu práv či majetku Softwaru nebo jiných osob. V případě možného prodeje nebo převodu svého podílu ve Softwaru a jiných webových stránkách společnosti si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně, jména, adresních informací a jiných informací, které jste poskytli Softwaru) třetí straně specializující se na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s nástupnictvím Softwaru s ohledem na udržování a ochranu informací shromážděných a uchovávaných Softwarem; a souhlasí s dodržováním povinností uvedených v tomto prohlášení o zásadách.