Pravidla

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Používáním webové stránky souhlasíte s dodržováním předpisů a podmínek uvedených ve Smlouvě. Smlouva slouží jako kompletní a exkluzivní dohoda mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání webové stránky a přehluší jakékoli předchozí nebo souběžné dohody, ujištění, záruky a/nebo porozumění týkající se webové stránky. Vyhrazujeme si právo upravit Smlouvu naším uvážením, aniž bychom vám poskytli konkrétní oznámení. Nejnovější verze Smlouvy bude publikována na webové stránce a doporučujeme vám ji zkontrolovat před použitím webové stránky. Pokračováním v používání webové stránky a/nebo služeb uznáváte svůj souhlas s dodržováním všech podmínek uvedených v aktuální verzi Smlouvy. Doporučuje se proto pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo úpravy.

ZPŮSOBITOST

Přístup na webové stránky a služby je omezen na jednotlivce, kteří jsou schopni uzavřít právně závazné smlouvy, jak stanoví příslušné zákony. Webové stránky a služby nejsou určeny pro jednotlivce mladší osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat nebo přistupovat na webové stránky a služby.

PODROBNÝ POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Služby online prodejce

Použitím poskytnutých formulářů objednávek můžete získat různé produkty a služby prostřednictvím webové stránky. Popisy těchto produktů a služeb poskytují výrobci nebo distributoři, a společnost TheSoftware nemůže zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Uznáváte, že společnost TheSoftware není odpovědná za žádné problémy s získáním produktů nebo služeb ze stránky, ani za jakékoliv spory se prodávajícími, distributory nebo koncovými uživateli. Společnost TheSoftware nenese odpovědnost za žádné nároky související s nabízenými produkty a službami na webové stránce.

PROMOTIONS

TheSoftware občas provádí vzrušující akce a nabízí skvělé ceny a odměny prostřednictvím různých propagačních událostí. Odesláním přesných a pravdivých informací na registračním formuláři pro každou akci a souhlasem s dodržováním oficiálních pravidel pro každou událost můžete získat šanci na skvělé ceny. Pro účast na akcích prezentovaných na webové stránce musíte nejprve vyplnit příslušný registrační formulář. Je nutné poskytnout přesné, aktuální a úplné informace pro registraci do akce. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli registrační údaje, které jsou podle jediného a výhradního uvážení TheSoftware v rozporu s jakoukoli částí dohody, nebo pokud poskytnutá data jsou neúplná, podvodná, zdvojená nebo jinak nepřijatelná. TheSoftware si může kdykoli podle svého výhradního uvážení změnit požadavky na registrační údaje.

POVOLENÍ UDĚLENO

Používáním našeho webu obdržíte omezenou, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k přístupu a využití webu, jeho obsahu a souvisejících materiálů v souladu s podmínkami smlouvy. Software si vyhrazuje právo tuto licenci ukončit dle uvážení. Máte povoleno používat web a obsah na jednom počítači pro osobní, nekomerční účely. Reprodukce nebo začlenění jakékoli části webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb do jakéhokoli elektronického nebo mechanického informačního systému je zakázáno. Navíc vám není dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klony, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebírat, reverzně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich jakoukoli část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou explicitně udělena ve smlouvě. Je vám také zakázáno používat jakékoliv zařízení, software nebo rutinu k narušení správného fungování webu a podniknout jakékoli opatření, která zatěžují infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ MAJETEK

Naše webové stránky, obsah, soutěže a služby jsou chráněny různými duševními vlastnickými právy, včetně autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických práv. Jakékoliv neoprávněné kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej našich materiálů je přísně zakázáno. Automatizovaný scraping nebo extrakce dat k vytváření databází bez našeho písemného souhlasu je také zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádným materiálům zobrazeným na našich webových stránkách ani prostřednictvím našich služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů nezbavuje nás našich práv. Náš název, logo a ochranné známky jsou majetkem společnosti TheSoftware a jakékoli neoprávněné použití je přísně zakázáno.

AKT HYPERODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUZNAČKOVÁNÍ, ‘FRAMOVÁNÍ’ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

Bez výslovného souhlasu společnosti TheSoftware není nikomu dovoleno odkazovat na webové stránky nebo jakoukoli její část (včetně, ale neomezujíc se na loga, ochranné známky, značkování nebo autorský materiál) na své webové stránky nebo webovou platformu za jakýmkoli účelem. Dále je přísně zakázáno ‘framing’ webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator (URL) webových stránek ve formě média, ať už obchodního nebo neobchodního, bez předchozího písemného svolení společnosti TheSoftware. Souhlasíte s tím, že spolupracujete se webovou stránkou na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo aktivity. Uznáváte, že budete odpovědní za vzniklé škody.

UPRAVOVÁNÍ A ODEBÍRÁNÍ OBSAHU

Máme právo upravovat nebo mazat jakékoliv dokumenty, údaje nebo jiný materiál, který je zveřejněn na webové stránce podle vlastního uvážení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Uživatelé přebírají veškerou odpovědnost za škody způsobené stahováním ze stránek. Software nezaručuje, že stahování je bez škodlivých počítačových kódů, jako jsou viry a malware.

ODEMĚNA

Přijetím těchto podmínek souhlasíte s náhradou a ochranou společnosti TheSoftware, stejně jako s jejich mateřskými společnostmi, dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty, stejně jako s jejich příslušnými členy, vedoucími, zaměstnanci, zástupci, spolu-značkami a jinými partnery. To zahrnuje obranu proti jakýmkoli nárokům, výdajům, škodám, soudním poplatkům a rozsudkům třetí stranou kvůli: (a) vašemu použití webové stránky, služeb, obsahu nebo účasti na jakýchkoli soutěžích; (b) vašemu porušení dohody; a/nebo (c) vaší porušení práv jiné fyzické osoby nebo subjektu. Účelem této ustanovení je ochrana společnosti TheSoftware, jejich mateřských společností, dceřiných společností, přidružených subjektů a jejich příslušných důstojníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a advokátů. Každá z těchto stran má právo tyto ustanovení vymáhat přímo proti vám.

NÁVŠTĚVA JINÝCH STRÁNEK

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za dostupnost nebo obsah těchto externích stránek a neuznáváme ani nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty, které mohou vzniknout při přístupu k těmto zdrojům třetích stran. Děkujeme za pochopení.

PODMÍNKY A ČÍSLA TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚVNICKÝCH ÚDAJŮ

Přístupem na webovou stránku a poskytnutím jakýchkoli zpětných vazeb, komentářů nebo registračních údajů souhlasíte s dodržováním našich politik týkajících se informací o návštěvnících. Máme právo využívat veškeré informace související s vaším používáním webové stránky a veškerá osobně identifikovatelná data v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů. Klikněte zde pro přezkoumání naší Zásady ochrany osobních údajů.

Je přísně zakázáno jakémukoli jednotlivci, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware nebo ne, pokusit se poškodit, sabotovat, manipulovat, poškodit nebo narušit fungování webových stránek. Jakékoli takové akce budou považovány za porušení trestního i občanského práva. TheSoftware bude důrazně prosazovat veškeré dostupné právní a zákonem stanovené prostředky proti jakémukoli jednotlivci nebo subjektu, který bude zodpovědný za takové aktivity.