Fortrolighedspolitik

Ved at klikke på “Fortsæt” giver du os tilladelse til at sende dig e-mails om vores tilbud. Hvis du vælger ikke at modtage flere e-mails, kan du til enhver tid framelde dig nederst i hver e-mail.

Softwaren respekterer privatlivet for alle enkeltpersoner, der besøger vores websteder. Denne privatlivspolitik giver meddelelse om standarder og vilkår, under hvilke Softwaren beskytter privatlivet for information, der leveres af besøgende på websteder på World Wide Web, som ejes og drives af Softwaren, herunder Softwaren og Softwaren. Denne privatlivspolitik giver meddelelse om vores praksis for indsamling af information og om måderne, hvorpå din information kan anvendes. Denne politik kan ændres fra tid til anden, så sørg for at tjekke tilbage med jævne mellemrum for at gennemgå disse oplysninger.

A. Personligt identificerbare oplysninger:

Softwaren modtager typisk specifikke oplysninger om sine websitebesøgende kun, når sådanne oplysninger frivilligt gives, f.eks. når vores besøgende anmoder om oplysninger, køber eller tilmelder sig tjenester, åbner en kundesupport-forespørgsel, giver os resumeoplysninger til ansættelsesmuligheder eller sender os en e-mail. Selvfølgelig kræver nogle af disse aktiviteter, at du giver os oplysninger, f.eks. når du foretager et køb, bruger et kreditkort til betaling af tjenester, indsender dit resume eller anmoder om visse typer oplysninger. Når du giver personligt identificerbare oplysninger til Softwaren gennem et af vores websites, vil det blive brugt til at opfylde din specifikke anmodning. I de fleste tilfælde vil du få mulighed for at vælge, om du vil have, at Softwaren skal bruge disse oplysninger til yderligere formål eller ej. Du kan også anmode om, at Softwaren ikke bruger dine oplysninger ved at sende en e-mail til: [email protected]. Dog forbeholder Softwaren sig retten til at sende dig meddelelser og anden vigtig information om dine Software-tjenester efter eget skøn. Såfremt der ikke foreligger nogen instruktioner fra dig, kan Softwaren bruge de oplysninger, du leverer, til at informere dig om yderligere tjenester og produkter, som Software-familien af virksomheder, softwarens bemyndigede repræsentanter og andre leverandører af varer og tjenester, som Softwaren har relationer til, tilbyder, og som måtte være af interesse for dig. Softwaren vil dog ikke sælge eller handle med dine personligt identificerbare oplysninger, medmindre vi er bemyndiget eller lovligt forpligtet til at gøre det, eller i tilfælde af umiddelbar fysisk fare for besøgende eller andre. På de Software-sider, hvor du muligvis giver Softwaren kreditkort- eller andre bestillingsoplysninger via internettet, beskytter og sikrer Softwaren disse oplysninger ved at anvende kommercielt tilpassede sikkerheds- og krypteringsprotokoller, såsom Secure Socket Layer (SSL) og Secure Electronic Transaction (SET). På de sider, hvor du frivilligt giver feedback, data, svar, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende, vil Softwaren behandle den del af oplysningerne som ikke-fortrolige og ejendomsfri, og medmindre andet er udtrykt i denne fortrolighedspolitik, påtager Softwaren sig intet ansvar for at beskytte sådanne oplysninger mod offentliggørelse.

Eksempler i disse materialer skal ikke ses som et løfte eller en garanti for indtjening. Indtjeningspotentialet afhænger fuldstændigt af personen, der bruger vores produkt, ideer, teknikker og indsatsen der lægges. Vi hævder ikke, at dette er en “bliv rig ordning”, og det bør du heller ikke betragte det som.

B. Ikke-personligt identificerbare (generiske) oplysninger:

Generelt indsamler Softwaren automatisk visse generiske oplysninger. Generiske oplysninger afslører ikke besøgerens identitet. Det inkluderer normalt oplysninger om internetadressen, der er tildelt din computer, antallet og hyppigheden af besøgende og Softwarens besøgte sites. Softwaren indsamler disse oplysninger med det begrænsede formål at fastlægge kundeservice og websitets behov. Vi opnår dette ved at bruge visse teknologier, herunder “cookies” (en teknologi, der kan bruges til at give besøgeren skræddersyede oplysninger om Software-tjenesterne). Softwaren kombinerer ikke oplysninger, der er indsamlet på denne måde, med nogen personligt identificerbare oplysninger. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, og du kan afvise den.

C. Dine Software-hostede websteder, servere, opslagstavler, forum, tredjepartswebsteder:

Oplysninger, som du offentliggør på et offentligt sted, herunder på opslagstavler, chatrum eller websteder, som Softwaren kan hoste for dig som en del af dine Software-tjenester, er tilgængelige for alle andre, der besøger det sted. Softwaren kan ikke sikre nogen oplysninger, du offentliggør på disse steder. Derudover indeholder Softwares websteder links til websteder, der tilhører tredjeparter, der ikke har forbindelse til Softwaren. Softwaren kan ikke beskytte nogen oplysninger, du måtte offentliggøre på disse websteder, og anbefaler, at du gennemgår fortrolighedspolitikkerne for de websteder, du besøger.

D. Undtagelser og begrænsninger:

Uanset det foregående og i overensstemmelse med gældende love samarbejder Softwaren fuldt ud med statslige, lokale og føderale embedsmænd i enhver efterforskning vedrørende indhold (herunder personlige eller private elektroniske kommunikationer sendt til Softwaren) eller formodede ulovlige aktiviteter fra enhver bruger af tjenesten og træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte sine ejendomsrettigheder. Med henblik på at opnå en sådan samarbejde og foranstaltninger og i overensstemmelse med gældende love kan det være nødvendigt for Softwaren at videregive personligt identificerbare oplysninger. Derudover kan Softwaren vælge at overvåge kommunikationsområder af enhver art (i) for at opfylde enhver lov, regel eller anmodning fra myndighederne; (ii) hvis en sådan videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at drive Softwaren, eller (iii) for at beskytte Softwarens eller andre ejendomsrettigheder. I forbindelse med den potentielle salg eller overførsel af nogen af sine interesser i Softwaren og Softwaren og andre websteder, der ejes af virksomheden, forbeholder Softwaren sig retten til at sælge eller overføre dine oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, navne, adresseoplysninger og andre oplysninger, du har givet til Softwaren) til en tredjepart, der (i) fokuserer sin virksomhed på kommunikationsprodukter eller -tjenester, (ii) accepterer at være Softwarens retssuccessor med hensyn til vedligeholdelse og beskyttelse af oplysninger indsamlet og vedligeholdt af Softwaren, og (iii) accepterer forpligtelserne i denne politikudtalelse.