Software HJEMMESIDE BRUGSVILKÅR VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på hjemmesiden (herefter benævnt “Hjemmesiden”), hvor du har fundet linket til disse Brugsvilkår (herefter benævnt “Hjemmesiden”). Hjemmesiden er en internetejendom tilhørende TheSoftware. (herefter benævnt kollektivt som “TheSoftware”, “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware hjemmeside brugsvilkår (“Brugsvilkår”), i deres helhed, når du: (a) får adgang til Hjemmesiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger via Hjemmesiden (“Abonnementstjenester”); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware tilbyder fra tid til anden (hver især en “Konkurrence”); (d) melder dig ind i eller forsøger at melde dig ind i et tilknyttet program eller anden medlemsorganisation, som fremhæves på Hjemmesiden (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Hjemmesiden (“Leverandørtjenester og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, “Tjenesterne”). TheSoftware fortrolighedspolitik (“Fortrolighedspolitik”), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver Konkurrence, TheSoftware købsaftaler (“Købsaftaler”), TheSoftware medlemsaftaler (“Medlemsaftaler”), samt alle andre driftsregler, politikker, prisoversigter og øvrige supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved reference (sammenfattende benævnt “Aftalen”). Gennemgå venligst de fuldstændige vilkår i Aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, har du ikke tilladelse til at bruge Tjenesterne og/eller Hjemmesiden på nogen måde eller i nogen form.

TheSoftware FRABEKRÆFTER SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTERNE AF NOGEN INDIVID, DER ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN FOR HVER ENKELT INDIVID, I DETS ENESTE OG ENESTE SKØN.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og hele aftale mellem dig og TheSoftware vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå retligt bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen, ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware, kan du opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller ingen betaling, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andre materialer (“Abonnementsindhold”) relateret til onlinemarkedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (“Tredjepartsudbydere”). Hvis du ønsker at afslutte modtagelsen af abonnementsindholdet, skal du blot sende os en e-mail på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere, og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær venlig at udvise forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og pådrager sig ingen ansvar over for dig i forbindelse med sådant abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at abonnementsindholdet, der stilles til rådighed i forbindelse med abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller ingen betaling, medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsaftalen, besøg venligst websitet for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemskabsprogrammerne vil give dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (“Medlemsindhold” og sammen med abonnementsindholdet, “Indholdet”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, designet til at hjælpe medlemmerne i deres onlinemarkedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere, og bør ikke nødvendigvis stole på.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og / eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der er leveret direkte af tredjepartsproducenten eller -distributørerne af sådanne varer. Softwaren repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er præcise eller komplette. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generel

Oplysningerne, som du skal angive i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle eller alle følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mail adresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telekopinummer; (h) kreditkortoplysninger; og / eller (i) enhver anden information der anmodes om i den relevante registreringsformular (“Tjenesteregistreringsdata”).

Medmindre det udtrykkeligt er angivet anderledes, vil ethvert fremtidigt tilbud, der er tilgængeligt for dig på hjemmesiden, der forbedrer de aktuelle funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og / eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for ændring, suspension eller afbrydelse af tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sandfærdige og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionelle præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige data til konkurrencetilmelding.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materialer i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, udleje, lease, sælge, ændre, dekompilere, afmontere, reverse-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf.

Ophavsrettigheder

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, compilation, magnetic oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudvinding for at oprette eller compile, direkte eller indirekte, en samling, compilation, database eller registret uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCING TIL HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, må ingen linke til hjemmesiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsrettet materiale) på deres hjemmeside eller websted af nogen årsag. Yderligere er det strengt forbudt at “frame” hjemmesiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) for hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du skal være ansvarlig for eventuelle skader, der er forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SOM DU KAN MODTAGE VIA EN AF VORES TREDJEPARTSLØSNINGSUDBYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM DEN FOREFINDES”-BASIS, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF GARANTIER FOR SALGBARHED, OVERHOLDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET DERTIL, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SOM DU KAN MODTAGE VIA EN AF VORES TREDJEPARTSLØSNINGSUDBYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV;

ANSVARSBETINGELSER FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra websitet på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for skadelige computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT Softwaren IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, GODT RY, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS Softwaren ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DEN UDSTREKNING LOVEN ADMISSIONS ADGANG TIL DETTE: (A) BRUGEN ELLER UNDERSKABEN AF WEBSITET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITET; (B) UDGIFTEN TIL KØB AF SUBSTITUTVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET FRA WEBSITET ELLER INDTASTET VIA WEBSITET; (C) MANGLENDE KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSPROVIDERE ELLER EVENTUEL SENERE AFSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

INDEMNIFIKATION

Du accepterer at holde TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, med-brandere eller andre partnere skadesløse i forhold til krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme fra tredjepart som følge af: (a) din brug af websitet, tjenester, indhold og/eller deltagelse i nogen form for konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSITES

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, er duklarer og accepterer du herved, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig for, nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for nogen skader og/eller tab som følge af dette.

PRIVATLIVSPOLITIK/BESØGENDER INFORMATION

Brug af websitet samt alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med websitet, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af websitet og al anden personligt identificerbar information, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik venligst her.

Enhver form for forsøg på at skade, ødelægge, manipulere med, hærværkere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, uanset om det er en TheSoftware kunde eller ej, udgør en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil nøje forfølge alle retsmidler i denne henseende over for enhver overtræder, i det fulde omfang tilladt efter loven og i retfærdigheden.

VALG AF LOV OG VÆRNETING

Eventuelle tvister i forbindelse med Aftalen skal underkastes og fortolkes i overensstemmelse med estiske love (uden hensyntagen til lovvalgsprincipper). Enhver afgørelse heraf skal være endelig og afsluttende for parterne, og der kan afsiges dom herom i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes således, at det hindrer en part i at søge midlertidig forføjning for at beskytte sine rettigheder, mens en afgørelse træffes i voldgiftssagen. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, er du enig i, at du ikke vil indlede, deltage i eller være en del af noget gruppesøgsmål vedrørende enhver påstand, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware, og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, tjenestemænd, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer, at der kan træffes midlertidig forføjning for at stoppe en sådan retssag eller for at fjerne dig som deltager i sagen.