Regler

OMFANG OG JUSTERING AF KONTRAKTEN

Ved at bruge hjemmesiden giver du samtykke til at overholde reglerne og betingelserne specificeret i kontrakten. Kontrakten fungerer som den fuldstændige og eksklusive aftale mellem dig og softwaren vedrørende din brug af hjemmesiden og tilsidesætter eventuelle tidligere eller samtidige aftaler, forsikringer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre kontrakten efter vores skøn, uden at give specifik besked til dig. Den seneste version af kontrakten vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du opfordres til at gennemgå den, inden du bruger hjemmesiden. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne anerkender du din accept af at overholde alle vilkår og betingelser i den aktuelle version af kontrakten. Det anbefales derfor at tjekke denne side regelmæssigt for opdateringer og/eller ændringer.

BERETTIGELSE

Adgang til hjemmesiden og tjenesterne er begrænset til personer, der er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter som fastsat i gældende love. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, er du ikke autoriseret til at bruge eller få adgang til hjemmesiden og tjenesterne.

DETALJERET OVERSIGT OVER DE LEVEREDE TJENESTER

Online Leverandør Tjenester

Ved at bruge de angivne købsordrer kan du få adgang til en række produkter og tjenester gennem hjemmesiden. Beskrivelserne af disse produkter og tjenester leveres af producenter eller distributører, og TheSoftware kan ikke garantere deres nøjagtighed eller fuldstændighed. Du erkender, at TheSoftware ikke er ansvarlig for eventuelle problemer med at få produkter eller tjenester fra hjemmesiden, eller for eventuelle tvister med sælgere, distributører eller slutbrugere. TheSoftware er ikke ansvarlig for eventuelle krav relateret til de produkter og tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

PROMOTIONS

TheSoftware kører lejlighedsvis spændende kampagner og tilbyder fantastiske præmier og belønninger gennem forskellige promotionsarrangementer. Ved at indsende præcise og sandfærdige oplysninger på registreringsformularen for hver kampagne, og acceptere at overholde de officielle regler for hvert arrangement, har du mulighed for at vinde fantastiske præmier. For at deltage i de kampagner, der vises på hjemmesiden, skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular. Du skal angive nøjagtige, nuværende og komplette oplysninger for kampagnetilmeldingen. TheSoftware forbeholder sig retten til at nægte enhver registreringsdata, der afgøres, efter TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at være i strid med nogen del af aftalen, eller hvis de afgivne data er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre registreringskravene på ethvert tidspunkt, efter dets eneste skøn.

TILLADELSE BEVILGET

Ved at bruge vores hjemmeside får du en begrænset, ikke-overdragelig og tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, dens indhold og relaterede materialer i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Softwaren forbeholder sig retten til at ophæve denne licens efter eget skøn. Du har tilladelse til at bruge hjemmesiden og indholdet på en enkelt computer til personlige, ikke-kommercielle formål. Reproduktion eller indarbejdelse af dele af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester i nogen elektronisk eller mekanisk informationssøgningssystem er forbudt. Derudover må du ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, reversere ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. Softwaren bevarer alle rettigheder, der ikke eksplicit gives i aftalen. Du har også forbud mod at bruge enhver enhed, software eller rutine til at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion, og fra at foretage handlinger, der lægger en overdreven belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne kan ikke overføres.

EJENDOMSRETTIGHEDER OG IMMATERIEL EJENDOM

Vores hjemmeside, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet af forskellige immaterielle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder. Enhver uautoriseret kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af vores materialer er strengt forbudt. Automatisk skrabning eller dataudtrækning til oprettelse af databaser uden vores skriftlige tilladelse er også forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til nogen materialer, der ses på vores hjemmeside eller gennem vores tjenester. Offentliggørelsen af information eller materialer fraviger ikke vores rettigheder. Vores navn, logo og varemærker tilhører TheSoftware, og enhver uautoriseret brug er strengt forbudt.

DET AKT AT HYPERLINK TIL WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCER TIL WEBSITE ER STRENGT FORBUDT

Uden eksplicit godkendelse fra TheSoftware, har ingen lov til at linke til websitet eller nogen af dets dele (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres eget website eller webplatform til nogen formål. Desuden er ‘framing’ af websitet og/eller reference til Uniform Resource Locator (‘URL’) af websitet i enhver form for medie, om det er kommercielt eller ikke-kommercielt, uden forudgående skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer at samarbejde med websitet for at fjerne eller afbryde sådant indhold eller aktivitet. Du erkender, at du vil være ansvarlig for eventuelle skader, der pådrages som følge heraf.

ÆNDRING OG FJERNELSE AF INDHOLD

Vi har ret til at ændre eller slette enhver dokumenter, data eller andet materiale, der er offentliggjort på hjemmesiden efter vores eget skøn.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Brugere påtager sig alt ansvar for eventuelle skader forårsaget af downloads fra websiden. Softwaren garanterer ikke, at downloads er fri for skadelig computerkode såsom vira og malware.

TILBAGEBETALING

Ved at acceptere disse vilkår accepterer du at refundere og beskytte TheSoftware samt deres moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede enheder, samt deres respektive medlemmer, ledere, medarbejdere, agenter, med-brandere og andre partnere. Dette inkluderer at forsvare mod eventuelle krav, udgifter, skader, retsafgifter og domme fra en tredjepart på grund af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold eller deltagelse i konkurrencer; (b) din overtrædelse af aftalen; og / eller (c) din krænkelse af en anden persons eller enheds rettigheder. Formålet med denne bestemmelse er at beskytte TheSoftware, deres moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive embedsmænd, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og advokater. Hver af disse parter har ret til direkte at håndhæve disse bestemmelser mod dig.

BESØGER ANDRE SIDER

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er under vores kontrol. Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af disse eksterne steder, og vi støtter eller tager ikke ansvar for eventuelle skader eller tab, der kan opstå ved adgang til disse tredjepartsressourcer. Tak for forståelsen.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESØGENDE DATA

Ved at få adgang til hjemmesiden og give eventuelle tilbagemeldinger, kommentarer eller registreringsdata, accepterer du at overholde vores politikker om besøgendes information. Vi har ret til at anvende enhver information relateret til din brug af hjemmesiden og eventuelle personligt identificerbare data i henhold til vores privatlivspolitik. Klik her for at gennemgå vores privatlivspolitik.

Det er strengt forbudt for enhver person, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, at forsøge at skade, sabotere, manipulere, beskadige eller forstyrre funktionen af hjemmesiden. Enhver sådanne handlinger vil blive betragtet som et brud på både kriminelle og civile love. TheSoftware vil hårdnakket forfølge alle tilgængelige retlige og retfærdige midler mod enhver enkeltperson eller enhed, der findes skyldig i sådanne aktiviteter.