Όροι Χρήσης

Συνεχίζοντας με το ‘Συνέχεια’, μας εξουσιοδοτείτε να σας στέλνουμε προωθητικά emails. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε τη λήψη emails, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος κάθε email.

Η εταιρεία μας εκτιμά την απορρήτου όλων των ατόμων που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τις οδηγίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες προστατεύουμε το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που διαχειρίζονται και ανήκουν στην εταιρεία μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώνει επίσης τους επισκέπτες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων μας και πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες τους. Σημειώστε ότι αυτή η πολιτική υπόκειται σε αλλαγές, επομένως σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά για να είστε ενημερωμένοι.

A. Προσωπικά δεδομένα:

Το λογισμικό μας συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα μόνο όταν παρέχονται εθελοντικά από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι επισκέπτες ζητούν πληροφορίες, κάνουν αγορές, εγγράφονται για υπηρεσίες, ανοίγουν εισιτήρια υποστήριξης πελατών, υποβάλλουν βιογραφικά για ευκαιρίες εργασίας ή επικοινωνούν μαζί μας μέσω email. Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να απαιτούν από τους επισκέπτες να παρέχουν πληροφορίες, όπως η πραγματοποίηση αγορών, η χρήση πιστωτικής κάρτας για πληρωμή, η υποβολή βιογραφικού, ή η αίτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που παρέχονται στο λογισμικό μας μέσω των ιστότοπών μας θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματος. Συνήθως, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν το λογισμικό μας να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιπλέον σκοπούς. Το λογισμικό μας μπορεί επίσης να στέλνει δελτία ενημέρωσης και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες για να ενημερώσει τους επισκέπτες σχετικά με επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την οικογένειά μας από εταιρείες, εξουσιοδοτημένους πράκτορες και άλλους πάροχους αγαθών και υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε σχέσεις.

Τα παραδείγματα που παρέχονται σε αυτό το περιεχόμενο δεν πρέπει να θεωρούνται ως εγγυημένη υπόσχεση εισοδήματος. Το δυνητικό κέρδος βασίζεται στην ατομική χρήση του προϊόντος μας, των έννοιών, των μεθόδων και της ποσότητας προσπάθειας που καταβάλλεται. Δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτό είναι ένα γρήγορο μέσο για να γίνει κανείς πλούσιος και συνιστούμε να μην αντιλαμβάνεστε έτσι το θέμα.

Β. Δεδομένα που δεν μπορούν να προσδιοριστούν προσωπικά (Γενικές Πληροφορίες):

Γενικά, το λογισμικό μας συλλέγει αυτόματα γενικές πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του επισκέπτη. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη διεύθυνση διαδικτύου που έχει ανατεθεί στη συσκευή σας, τη συχνότητα επισκεπτών και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται μέσα στο λογισμικό μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση πελατών και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Η τεχνολογία μας, όπως τα cookies, μας επιτρέπει να παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας στους επισκέπτες. Δεν αναμειγνύουμε αυτά τα δεδομένα με καμία αναγνωρίσιμη προσωπική πληροφορία. Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τον περιηγητή σας για να σας ειδοποιεί για τη λήψη cookies και να τα αρνηθείτε.

Γ. Η φιλοξενούμενη ιστοσελίδα, ο διακομιστής, οι δημόσιοι πίνακες και το φόρουμ είναι όλα μέρος του λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Όταν μοιράζεστε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φόρουμ, όπως ένα πίνακα ανακοινώσεων, ένα δωμάτιο συνομιλίας, ή μια ιστοσελίδα που παρέχεται από τις υπηρεσίες μας, είναι προσβάσιμο για οποιονδήποτε επισκεπτόμενο αυτόν τον χώρο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που αποκαλύπτεται σε αυτά τα μέρη. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων που δεν σχετίζονται με εμάς, και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε οποιαδήποτε πληροφορία που ενδέχεται να αποκαλύψετε σε αυτές τις ιστοσελίδες. Συνιστούμε να ελέγξετε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου οποιονδήποτε ιστοσελίδα επισκέπτεστε.

Δ. Απαλλαγές και Περιορισμοί:

Παρά τα παραπάνω και με τήρηση των ισχύουσων νόμων, το Λογισμικό συνεργάζεται στενά με τις αρχές του κράτους, τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές σε οποιαδήποτε έρευνα που σχετίζεται με οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποστέλλονται στο Λογισμικό) ή υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε χρήστη της Υπηρεσίας. Επίσης, το Λογισμικό λαμβάνει λογικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας του. Με σκοπό αποκλειστικά την εκτέλεση τέτοιας συνεργασίας και προστατευτικών μέτρων, και με συμμόρφωση προς τους ισχύοντες νόμους, το Λογισμικό μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, το Λογισμικό μπορεί να επιλέξει να παρακολουθεί περιοχές επικοινωνίας κάθε είδους για να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή αίτημα της κυβέρνησης? αν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Λογισμικού? ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας του Λογισμικού ή άλλων. Στην περίπτωση μιας πιθανής πώλησης ή μεταφοράς του μεριδίου του στο Λογισμικό και άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν στην εταιρεία, το Λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να μεταφέρει τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριστικά, ονόματος, διεύθυνσης και άλλων πληροφοριών που παρείχατε στο Λογισμικό) σε τρίτο μέρος που ειδικεύεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες επικοινωνίας? συμφωνεί να διαδεχθεί το Λογισμικό όσον αφορά τη διατήρηση και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται και διατηρούνται από το Λογισμικό; και συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα δήλωση πολιτικής.