Κανονισμοί

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε να τηρείτε τους κανονισμούς και τους όρους που προβλέπονται στο Συμβόλαιο. Το Συμβόλαιο λειτουργεί ως την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και παρεμβαίνει σε οποιεσδήποτε προηγούμενες ή συγχρόνως συμφωνίες, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις που αφορούν τον Ιστότοπο. Καταναλώνουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το Συμβόλαιο κατ’ ευχήν μας, χωρίς να παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη έκδοση του Συμβολαίου θα δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, και σας συνιστούμε να το εξετάσετε πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη συμμόρφωσή σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην τρέχουσα έκδοση του Συμβολαίου. Συνεπώς, συνιστάται να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/η αλλαγές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες περιορίζεται σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις, όπως καθορίζεται από τους σχετικούς νόμους. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες online προμηθευτών

Χρησιμοποιώντας τα φορμαρίσματα αγοράς που παρέχονται, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Οι περιγραφές αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών παρέχονται από τους κατασκευαστές ή διανομείς, και το TheSoftware δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή πληρότητά τους. Αναγνωρίζετε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, ή για οποιεσδήποτε διαφωνίες με πωλητές, διανομείς ή τελικούς χρήστες. Το TheSoftware δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ

Το λογισμικό ενίοτε διοργανώνει συναρπαστικές προωθήσεις και προσφέρει φανταστικά δώρα και ανταμοιβές μέσω διάφορων προωθητικών εκδηλώσεων. Υποβάλλοντας ακριβείς και αληθείς πληροφορίες στη φόρμα εγγραφής για κάθε προώθηση και συμφωνώντας να συμμορφωθείτε με τους επίσημους κανόνες για κάθε εκδήλωση, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε φανταστικά δώρα. Για να συμμετέχετε στις προωθήσεις που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Απαιτείται να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για την εγγραφή στην προώθηση. Το λογισμικό επιφυλάσσεται το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής που κρίνεται, κατ’ εκτίμηση μοναδική και αποκλειστική, ότι παραβιάζει οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας, ή αν τα παρεχόμενα δεδομένα είναι ανεπαρκή, απατηλά, αντιγραφέα ή αλλιώς απαράδεκτα. Το λογισμικό μπορεί να τροποποιήσει τις απαιτήσεις δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του.

ΆΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, σας δίνεται μια περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη και ανακλήσιμη άδεια για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου, του περιεχομένου του και των σχετικών υλικών σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας. Το λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αυτήν την άδεια κατ’ ευχήν του. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και το περιεχόμενο σε έναν μόνο υπολογιστή για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή ή ενσωμάτωση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μηχανικό σύστημα ανάκτησης πληροφοριών απαγορεύεται. Επιπλέον, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, μιμείστε, κλωνάρετε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, πωλείτε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, ανασυναρμολογείτε, αναστρατεύετε ή μεταφέρετε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το λογισμικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν αποδίδονται ρητά στη Συμφωνία. Σας απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να διακόψετε την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και να λαμβάνετε οποιαδήποτε ενέργεια που τοποθετεί υπερβολικό φορτίο στη υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο, οι Διαγωνισμοί και οι Υπηρεσίες μας προστατεύονται από διάφορα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών επωνυμιών και των άλλων προπριεταρικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, επαναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση των υλικών μας απαγορεύεται αυστηρά. Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ή η εξαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων χωρίς την γραπτή μας άδεια απαγορεύεται επίσης. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε υλικά που βλέπετε στην Ιστοσελίδα μας ή μέσω των Υπηρεσιών μας. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικών δεν αναιρεί τα δικαιώματά μας. Το όνομά μας, το λογότυπό μας και οι εμπορικές μας σήματα αποτελούν περιουσικό μας δικαίωμα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ‘FRAMING’ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Χωρίς ρητή άδεια από την TheSoftware, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να συνδέσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα μέρη του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, της ετικέτας ή του προστατευόμενου υλικού) στον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε σκοπό. Επιπλέον, η ‘πλαισίωση’ του Ιστότοπου και/ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Πόρου Τοποθέτησης (‘URL’) του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή μέσου ενημέρωσης, είτε εμπορική είτε μη εμπορική, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή τη διακοπή οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι θα φέρετε την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν ως αποτέλεσμα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έχουμε την εξουσία να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε οποιαδήποτε έγγραφα, δεδομένα ή άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο κατ’ ευχήν μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι χρήστες αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από τη λήψη από τον Ιστότοπο. Το λογισμικό δεν εγγυάται ότι οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς υπολογιστικούς κώδικες όπως ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Αποδεχόμενος αυτούς τους όρους, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε το TheSoftware, μαζί με τις μητρικές εταιρείες, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, ηγέτες, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους συνεργάτες και άλλους εταίρους τους. Αυτό περιλαμβάνει την υπεράσπιση απέναντι σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, έξοδα, ζημίες, δικαστικά έξοδα και καταδίκες που προκύπτουν από τρίτους λόγω: (α) της χρήσης σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή της συμμετοχής σας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς, (β) της παραβίασης σας της συμφωνίας. και / ή (γ) την παραβίασή σας των δικαιωμάτων ενός άλλου ατόμου ή οντότητας. Ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να προστατεύσει το TheSoftware, τις μητρικές εταιρείες τους, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους, χορηγούς άδειας, προμηθευτές και δικηγόρους τους. Κάθε μία από αυτές τις απαιτούμενες μερικές μπορεί να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες που δεν ελέγχουμε. Σημειώστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστότοπων, και δεν υιοθετούμε ή αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους τρίτων. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με τα Δεδομένα Επισκεπτών

Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και την παροχή οποιασδήποτε ανατροφοδότησης, σχολίων ή Δεδομένων Εγγραφής, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες των επισκεπτών. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε, είτε πελάτη της TheSoftware είτε όχι, να προσπαθήσει να παραβιάσει, να καταστρέψει, να χειραγωγήσει, να πληγώσει ή να διαταράξει τη λειτουργία του Ιστότοπου. Τέτοιες ενέργειες θα θεωρηθούν παραβίαση τόσο των ποινικών όσο και των αστικών νόμων. Η TheSoftware θα διεκδικήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νόμιμα και ηθικά μέσα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που βρεθεί υπεύθυνο για τέτοιες δραστηριότητες.