Peraturan

PERLAKSANAAN DAN PENYESUAIAN KONTRAK

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk mematuhi peraturan dan terma yang dinyatakan dalam Kontrak. Kontrak ini merupakan perjanjian lengkap dan eksklusif antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi sebarang perjanjian, jaminan, waranti dan/atau persefahaman yang lepas atau sedang berlaku berkenaan dengan Laman Web. Kami berhak untuk mengubahsuai Kontrak mengikut budi bicara kami, tanpa memberi notis khas kepada anda. Versi terkini Kontrak akan diterbitkan di Laman Web, dan anda dinasihatkan untuk mengkajinya sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda mengakui persetujuan anda untuk mematuhi semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam versi terkini Kontrak. Oleh itu, disyorkan untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KELAYAKAN

Akses ke Laman Web dan Perkhidmatan adalah terhad kepada individu yang mampu untuk terlibat dalam kontrak yang sah seperti yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak dimaksudkan untuk individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengakses Laman Web dan Perkhidmatan.

KERANGKA TERPERINCI PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN

Perkhidmatan Vendor Dalam Talian

Dengan menggunakan borang pesanan pembelian yang disediakan, anda boleh mendapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan melalui Laman Web. Penerangan mengenai produk dan perkhidmatan ini disediakan oleh pengilang atau pengedar, dan TheSoftware tidak boleh menjamin ketepatan atau kelengkapannya. Anda mengakui bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas sebarang isu yang berkaitan dengan mendapatkan produk atau perkhidmatan dari Laman Web, atau sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar, atau pengguna akhir. TheSoftware tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PROMOSI

Perisian tersebut kadang-kadang menjalankan promosi menarik dan menawarkan hadiah dan ganjaran yang hebat melalui pelbagai acara promosi. Dengan mengemukakan maklumat yang tepat dan benar dalam borang pendaftaran untuk setiap promosi, dan bersetuju untuk mematuhi peraturan rasmi untuk setiap acara, anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang fantastik. Untuk menyertai promosi yang dipamerkan di Laman Web, anda perlu melengkapkan borang penyertaan yang sesuai. Anda dikehendaki untuk memberi maklumat yang tepat, terkini, dan lengkap untuk pendaftaran promosi. Perisian tersebut berhak untuk menolak sebarang data pendaftaran yang ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif perisian tersebut, melanggar sebahagian daripada perjanjian, atau jika data yang diberikan tidak lengkap, palsu, berkembar, atau tidak diterima. Perisian tersebut boleh mengubah keperluan data pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

KEIZINAN DIBERI

Dengan menggunakan Laman Web kami, anda diberikan lesen terhad, tidak boleh dipindahkan, dan boleh ditarik balik untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungannya, dan bahan-bahan berkaitan mengikut terma Perjanjian. Perisian ini berhak untuk mengakhiri lesen ini atas budi bicara. Anda dibenarkan untuk menggunakan Laman Web dan Kandungan di satu komputer untuk tujuan peribadi, bukan komersial. Pencetakan atau penyerapan mana-mana bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat elektronik atau mekanikal adalah dilarang. Selain itu, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan, menyalin, meniru, membuat salinan, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah, mendekompilasi, memecah kod, menyelongkar, atau memindahmilik Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian. Anda juga dilarang daripada menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu fungsi yang betul Laman Web, dan daripada mengambil sebarang tindakan yang meletakkan beban berlebihan ke atas infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK DAN HAKCIPTA BERDAFTAR

Laman web kami, kandungan, pertandingan, dan perkhidmatan dilindungi oleh pelbagai hak milik intelektual, termasuk hak cipta, cap dagang, dan hak milik lain. Sebarang penyalinan, pengagihan semula, penerbitan, atau penjualan bahan-bahan kami adalah ditegah. Penyerakan automatik atau ekstraksi data untuk mencipta pangkalan data tanpa kebenaran bertulis kami juga ditegah. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang bahan yang dilihat di laman web kami atau melalui perkhidmatan kami. Penyerakan maklumat atau bahan tidak menafikan hak kami. Nama kami, logo, dan cap dagang adalah milik TheSoftware, dan sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan adalah ditegah dengan tegas.

TINDAKAN PEMBERIAN HYPERLINK KE Laman web, CO-BRANDING, ‘PELIKAN’ DAN / ATAU MERUJUK KEPADA Laman web ADALAH SEKSA DIBENARKAN

Tanpa keizinan yang jelas dari TheSoftware, tidak sesiapa dibenarkan untuk menghubungkan Laman web atau mana-mana bahagian (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logo, cap dagang, jenama atau bahan berhak cipta) ke laman web atau platform web mereka untuk tujuan apa pun. Selain itu, ‘pelican’ Laman web dan / atau merujuk kepada Pemalar Sumber Uniform (‘URL’) Laman web dalam apa-apa bentuk media, sama ada komersial atau bukan komersial, tanpa kebenaran bertulis TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman web untuk menyingkirkan atau menghentikan sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang ditanggung sebagai hasilnya.

MENYUNTING DAN MEMBATAL KANDUNGAN

Kami mempunyai kuasa untuk menyunting atau memadam mana-mana dokumen, data, atau bahan lain yang diterbitkan di Laman Web atas budi bicara kami sendiri.

PELARANGAN TANGGUNGJAWAB UNTUK KEROSAKAN YANG DIORANG OLEH MUAT TURUN

Pengguna bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh muat turun dari Laman Web. Perisian tidak menjamin bahawa muat turun bebas daripada kod komputer berbahaya seperti virus dan perisian hasad.

PAMPAS BALIK

Dengan menerima syarat-syarat ini, anda bersetuju untuk membayar balik dan melindungi TheSoftware, bersama dengan syarikat induk mereka, anak syarikat, dan entiti yang berkaitan, serta ahli, pemimpin, pekerja, ejen, rakan kongsi, dan rakan kongsi lain yang berkaitan. Ini termasuk mempertahankan terhadap sebarang tuntutan, kos, kerosakan, yuran guaman, dan keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan, atau penyertaan dalam mana-mana pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak individu atau entiti lain. Tujuan peruntukan ini adalah untuk melindungi TheSoftware, syarikat induk mereka, anak syarikat, rakan kongsi, dan pegawai, direktor, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal, dan peguam mereka yang berkaitan. Setiap pihak ini mempunyai hak untuk menguatkuasakan peruntukan ini terus terhadap anda.

MELAWAT LAMAN WEB LAIN

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan kami. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab atas ketersediaan atau kandungan laman web luaran ini, dan kami tidak mengesyorkan atau bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin berlaku daripada mengakses sumber pihak ketiga ini. Terima kasih kerana memahami.

TERMA DAN SYARAT MENGENAI DATA PELAWAT

Dengan mengakses Laman Web dan memberi sebarang maklum balas, komen, atau Data Pendaftaran, anda bersetuju untuk mematuhi dasar-dasar kami mengenai maklumat pelawat. Kami berhak untuk menggunakan sebarang maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan sebarang data yang boleh dikenal pasti mengikut Polisi Privasi kami. Sila klik di sini untuk mengkaji Polisi Privasi kami.

Ia adalah dilarang sama sekali bagi mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk cuba merosakkan, sabotaj, memanipulasi, merosakkan, atau mengganggu fungsi Laman Web. Sebarang tindakan sedemikian akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang jenayah dan sivil. TheSoftware akan mengejar dengan gigih segala penyelesaian undang-undang dan keadilan yang ada terhadap mana-mana individu atau entiti yang bertanggungjawab atas aktiviti sedemikian.