Personvernspolicy

Ved å klikke på “Fortsett” gir du oss tillatelse til å sende deg e-poster om våre tilbud. Hvis du velger å ikke motta flere e-poster, kan du alltid melde deg av når som helst nederst i hver e-post.

Programvaren respekterer personvernet til hver enkelt som besøker våre nettsider. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om standarder og vilkår for hvordan Programvaren beskytter personvernet til informasjon som besøkende gir på nettsider på verdensveven som eies og drives av Programvaren, inkludert Programvaren og Programvaren. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om våre praksiser for innsamling av informasjon og hvordan din informasjon kan brukes. Denne policyen kan endres fra tid til annen, så vennligst sjekk regelmessig for å gjennomgå denne informasjonen.

A. Personlig identifiserbar informasjon:

Programvaren mottar vanligvis spesifikk informasjon om nettstedsbesøkende bare når slik informasjon blir frivillig oppgitt, for eksempel når våre besøkende ber om informasjon, kjøper eller registrerer for tjenester, åpner en kundestøtteforespørsel, oppgir CV-informasjon for ansettelsesmuligheter eller sender oss e-post. Selvfølgelig krever noen av disse aktivitetene at du gir oss informasjon, for eksempel når du gjør et kjøp, bruker et kredittkort for å betale for tjenester, sender inn CV-en din eller ber om visse typer informasjon. Når du gir personlig identifiserbar informasjon til Programvaren gjennom en av nettstedene våre, vil det bli brukt for å oppfylle ditt spesifikke forespørsel. I de fleste tilfeller vil du få muligheten til å velge om du ønsker at Programvaren skal bruke denne informasjonen til ytterligere formål eller ikke. Du kan også be om at Programvaren ikke bruker informasjonen din ved å sende en e-post til: [email protected]. Imidlertid forbeholder Programvaren seg retten til, etter eget skjønn, å sende deg bulletiner og annen viktig informasjon om dine Programvaretjenester. Uten instruksjoner fra deg kan Programvaren bruke informasjon du gir til å informere deg om ytterligere tjenester og produkter tilbudt av Programvarens selskapsgruppe, Programvarens autoriserte agenter og andre varer- og tjenesteleverandører som har et forhold til Programvaren og hvis tilbud kan være av interesse for deg. Programvaren vil imidlertid ikke selge eller handle med din personlig identifiserbare informasjon med mindre vi er autorisert eller lovpålagt å gjøre det, eller i tilfelle umiddelbar fare for fysisk skade på besøkende eller andre. På de Programvarenettsidene der du kan gi Programvaren kredittkortinformasjon eller annen bestillingsinformasjon via web, beskytter Programvaren og sikrer denne informasjonen ved å bruke kommersielt vanlige webbaserte sikkerhets- og krypteringsprotokoller, som for eksempel Secure Socket Layer (SSL) og Secure Electronic Transaction (SET). På de nettstedene der du frivillig gir tilbakemelding, data, svar, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende, vil Programvaren behandle den delen av informasjonen som ikke-konfidensiell og uten egenrettigheter, og bortsett fra som ellers uttrykt i denne personvernerklæringen, antar Programvaren ingen forpliktelse til å beskytte slik informasjon mot offentliggjøring.

Eksempler i disse materialene skal ikke tas som løfter eller garantier om inntekt. Inntektspotensialet avhenger helt av personen som bruker produktet vårt, ideer, teknikker og innsatsen som legges ned. Vi hevder ikke at dette er en “bli rik-raskt-skjema”, og heller ikke bør du se det som det.

B. Ikke-personlig identifiserbar (generisk) informasjon:

Generelt samler Programvaren inn noe generisk informasjon automatisk. Generisk informasjon avslører ikke identiteten til besøkende. Den inkluderer vanligvis informasjon om internettadressen tilordnet datamaskinen din, antall og frekvens av besøkende og de besøkte Programvarenettstedene. Programvaren samler inn denne informasjonen med det begrensede formålet å fastslå behov for kundeservice og nettstedet. Dette oppnås ved å bruke visse teknologier, inkludert “informasjonskapsler” (en teknologi som kan brukes til å gi besøkende tilpasset informasjon om Programvarens tjenester). Programvaren kombinerer ikke informasjon som samles inn på denne måten med noen personlig identifiserbar informasjon. Du kan konfigurere nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, og du kan avvise den.

C. Din nettside, server, oppslagstavler, forum, tredjeparts nettsteder som The Software er vert for:

Informasjon som du deler i et offentlig rom, inkludert på eventuelle oppslagstavler, chat-rom eller nettsteder som The Software hoster for deg som en del av The Software-tjenestene dine, er tilgjengelig for alle andre som besøker det rommet. The Software kan ikke beskytte informasjonen du deler på disse stedene. I tillegg inneholder The Software-nettsteder lenker til nettsteder som tilhører tredjeparter som ikke er tilknyttet The Software. The Software kan ikke beskytte informasjonen du deler på disse nettstedene, og anbefaler at du gjennomgår personvernpolicyene til de nettstedene du besøker.

D. Unntak og begrensninger:

Uten å begrense det ovennevnte og i samsvar med gjeldende lover samarbeider The Software (i) fullt ut med statlige, lokale og føderale tjenestemenn i enhver etterforskning knyttet til innhold (inkludert personlige eller private elektroniske kommunikasjoner som sendes til The Software) eller påståtte ulovlige aktiviteter til en bruker av tjenesten, og (ii) tar nødvendige tiltak for å beskytte sine eiendomsrettigheter. Med det begrensede formål å gjennomføre slik samarbeid og tiltak, og i samsvar med gjeldende lover, kan det hende at The Software må avsløre personlig identifiserbar informasjon. I tillegg kan The Software velge å overvåke kommunikasjonsområdene av enhver art (i) for å oppfylle enhver lov, forskrift eller forespørsel fra myndighetene; (ii) hvis slik avsløring er nødvendig eller hensiktsmessig for å drive The Software; eller (iii) for å beskytte rettighetene eller eiendommen til The Software eller andre. I forbindelse med den potensielle salget eller overføringen av noe av sin interesse i The Software og The Software og andre nettsteder eid av selskapet, reserverer The Software seg retten til å selge eller overføre informasjonen din (inkludert, men ikke begrenset til navn, adresseinformasjon og annen informasjon du har gitt til The Software) til en tredjepart som (i) konsentrerer seg om kommunikasjonsprodukter eller -tjenester; (ii) godtar å være The Softwares etterfølger når det gjelder vedlikehold og beskyttelse av informasjon som er samlet inn og vedlikeholdt av The Software; og (iii) godtar forpliktelsene i denne retningslinjen.