PROGRAMVAREPORTAL – VILKÅR FOR BRUK VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettstedet”) der du fant lenken til disse brukervilkårene (“Nettstedet”). Nettstedet er en eiendom på internett for TheSoftware. (referert til samlet som “TheSoftware,” “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware vilkårene for bruk av nettstedet (“Bruksvilkårene”), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til nettstedet; (b) registrerer deg for et nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “Konkurranse”); (d) melder deg på eller forsøker å melde deg på et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er reklamert på nettstedet (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller tjeneste via nettstedet (“Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, “Tjenestene”). TheSoftware personvernerklæring (“Personvernerklæring”), de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, TheSoftware kjøpsavtale(r) (“Kjøpsavtale”), TheSoftware medlemsavtale(r) (“Medlemsavtale”), samt alle andre operative regler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet her ved henvisning (samlet, “Avtalen”). Vennligst les gjennom de komplette vilkårene i Avtalen nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke autorisasjon til å bruke Tjenestene og/eller Nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware BENEKTER SPESIFIKT ADGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE AV ENHVER PERSON SOM FALLER UNDER CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ENDRET (“COPPA”). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE ADGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET TIL ENHVER PERSON, UTEN UNNTAK, ETTER EGET SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen angående din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og TheSoftware angående din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved din fortsatte bruk av nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettsiden og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som har rettslig bindende avtalerett i henhold til gjeldende lov. Nettsiden og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få tilgang til eller forsøke å få tilgang til Abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementsinnhold») relevant for netthandel levert av TheSoftware og dens tredjepartsleverandører («Tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du ganske enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og burde ikke nødvendigvis bli benyttet som pålitelig kilde. Vennligst bruk forsiktighet, sunn fornuft og sikkerhet når du benytter Abonnementsinnholdet og/eller Abonnementstjenestene. Du er enig i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og pådrar seg ingen ansvar overfor deg i forbindelse med noe slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware påtar seg ikke ansvar for at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med Abonnementstjenestene er riktig, fullstendig eller passende.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden, samtykke til medlemsavtalen og få godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få tilgang til eller forsøke å få tilgang til et medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, kan du besøke nettsiden for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware sine medlemskapsprogrammer vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale («Medlemsinnhold») levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmene i deres nettbaserte markedsføringsarbeid. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og burde ikke nødvendigvis bli benyttet som pålitelig kilde.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene, kan du få eller prøve å få visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuelle tvister med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noen eller alle av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnr.; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som er forespurt på gjeldende registreringsskjema («Tjenesteregistreringsdata»).

Med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet, vil eventuelle fremtidige tilbud som blir gjort tilgjengelig for deg på nettstedet og som utvider eller på annen måte forbedrer de nåværende funksjonene på nettstedet, være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller avvikling av tjenester eller annet produkt.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens registreringsskjema, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for sjansen til å vinne kampanjepriser som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er markedsført på nettstedet, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi riktige, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger ved registreringen.

LISENSGIVNING

Som bruker av nettstedet blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst årsak. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noe informasjonssøkingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klon, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av det.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerkeretninger og andre eierrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, distribusjon, publikasjon eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som sees på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, SAMARBEID OM MERKEVAREBYGGING, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSER TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres egen nettside eller webarena av noen grunn. Videre er “framing” av nettstedet og/eller referanse til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettstedet i noe kommersielt eller ikke-kommersielt medium uten forhåndsinnhentet, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stanse, etter behov, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for all og enhver skade knyttet til slik aktivitet.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN, LEVERES TIL DEG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’, OG ALLE GARANTIER, UTLYTE OG UNDERFORSTÅTT, FRASIERS I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, AVGJØRELSER AV NOEN GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKETRASEMENT AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GJØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

DENIAL AV ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garantier for at slike nedlastinger er frie for skadelige datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE SKAL HOLDES ERSTATTELIG OVERFOR DEG ELLER TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, OMDØMME, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV HVIS TheSoftware ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I ALL DEN UTSTREKNING DET ER LOVLIG I HENHOLD TIL LOVEN, FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN; (B) KOSTNADEN FOR ERVERV AV ERSTATNINGSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER SKAFFET GJENNOM NETTSIDEN; (C) MANGLENDE KLARERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOEN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER ETHVERT ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME.

ERSTATNING

Du godtar å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medlisensinnehavere og/eller andre partnere skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av hvilken som helst art, fremsatt av en tredjepart grunnet eller i forbindelse med: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) ditt brudd på andres rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensinnehavere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettsiden kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkårene og betingelsene, personvernreglene, innholdet, annonseringen, tjenestene, produktene og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLER/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiell som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i våre personvernregler. For å se våre personvernregler, klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er brudd på strafferetten og sivilrettigheter. TheSoftware vil forfølge ethvert misligholdende individ eller enhet ved å ta i bruk alle lovlige og rettmessige tiltak i denne sammenheng, til det fulle omfang tillatt av loven og rettferdighet.

VALG AV LOV/DOMSTED

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med avtalen skal være underlagt og tolket i samsvar med estisk lovgivning (uavhengig av lovvalgsprinsipper). Enhver avgjørelse som treffes skal være endelig og bindende for partene, og det kan avsies dom i henhold til denne i en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting heri skal tolkes dithen at det hindrer noen av partene fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i mekling. I den grad det er tillatt i henhold til loven, er du enig i at du ikke vil fremme, delta eller søke deltagelse i noen gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller uenighet du måtte ha mot TheSoftware, samt deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og de respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker til å innvilge midlertidig forføyning for å stoppe søksmål av denne art eller fjerne deg som deltaker i saken.