Regler

OMFANG OG JUSTERING AV KONTRAKTEN

Ved å bruke nettsiden samtykker du i å overholde reglene og vilkårene som er spesifisert i kontrakten. Kontrakten fungerer som den fullstendige og eksklusive avtalen mellom deg og programvaren angående din bruk av nettsiden, og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, forsikringer, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre kontrakten etter eget skjønn, uten å gi spesifikk varsel til deg. Den nyeste versjonen av kontrakten vil bli publisert på nettsiden, og du blir rådet til å gjennomgå den før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene, erkjenner du at du godtar å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i gjeldende versjon av kontrakten. Det anbefales derfor å sjekke denne siden jevnlig for oppdateringer og/eller endringer.

BERETTIGELSE

Tilgang til nettsiden og tjenestene er begrenset til enkeltpersoner som er i stand til å inngå juridisk bindende avtaler som bestemt av relevante lover. Nettsiden og tjenestene er ikke ment for enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke eller få tilgang til nettsiden og tjenestene.

DETALJERT OVERSIKT OVER DE LEVERTE TJENESTENE

Nettbaserte leverandørtjenester

Ved å bruke de medfølgende kjøpsordreskjemaene, kan du få tilgang til ulike produkter og tjenester gjennom nettsiden. Beskrivelsene av disse produktene og tjenestene leveres av produsentene eller distributørene, og TheSoftware kan ikke garantere deres nøyaktighet eller fullstendighet. Du erkjenner at TheSoftware ikke er ansvarlig for eventuelle problemer med å skaffe produkter eller tjenester fra nettsiden, eller for eventuelle tvister med selgere, distributører eller sluttbrukere. TheSoftware er ikke ansvarlig for eventuelle krav knyttet til de produktene og tjenestene som tilbys på nettsiden.

PROMOTIONS

TheSoftware kjører av og til spennende kampanjer og tilbyr fantastiske premier og belønninger gjennom ulike arrangementer. Ved å sende nøyaktig og sannferdig informasjon på registreringsskjemaet for hver kampanje, og godta å følge de offisielle reglene for hvert arrangement, kan du ha sjansen til å vinne fantastiske premier. For å delta i kampanjene som vises på nettsiden, må du først fylle ut den egnede påmeldingsskjemaet. Du må gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon for kampanjeregistreringen. TheSoftware forbeholder seg retten til å nekte registreringsdata som er bestemt, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, å være i strid med noen del av avtalen, eller hvis den oppgitte dataene er ufullstendige, falske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kravene til registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

TILLATELSE GITT

Ved å bruke nettsiden vår, får du en begrenset, ikke-overførbar og tilbakekallelig lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materialer i samsvar med vilkårene i avtalen. Programvaren forbeholder seg retten til å avslutte denne lisensen etter eget skjønn. Du har lov til å bruke nettsiden og innholdet på en enkelt datamaskin til personlige, ikke-kommersielle formål. Reproduksjon eller inkorporering av noe del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester i noen elektronisk eller mekanisk informasjonshentningssystem er forbudt. I tillegg har du ikke lov til å bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere ingeniør, eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av det. Programvaren beholder alle rettighetene som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du har også forbud mot å bruke enhver enhet, programvare eller rutine for å forstyrre riktig funksjon av nettsiden, og fra å ta noen handlinger som legger en uforholdsmessig belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbart.

EIERETTIGHETER OG IMMATERIELLE EIENDELER

Nettstedet vårt, innhold, konkurranser og tjenester er beskyttet av ulike immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker og andre eierettigheter. Enhver uautorisert kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av vårt materiale er strengt forbudt. Automatisk skraping eller datauttak for å lage databaser uten vår skriftlige tillatelse er også forbudt. Du oppnår ikke eierettigheter til noe materiale sett på nettstedet vårt eller gjennom tjenestene våre. Offentliggjøring av informasjon eller materiale fraskriver ikke våre rettigheter. Navnet vårt, logoen og varemerkene tilhører TheSoftware, og all uautorisert bruk er strengt forbudt.

HANDLINGEN MED HYPERKOBLET TIL NETTSTEDET, MEDMERKING, ‘FRAMING’ OG/ELLER GJØRE REFERANSE TIL NETTSTEDET ER STRENGT FORBUDT

Uten uttrykkelig tillatelse fra TheSoftware, er det ikke tillatt for noen å lenke til nettstedet eller noen av dets deler (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale) til deres nettsted eller nettplattform for noe formål. Videre er ‘framing’ av nettstedet og/eller referanse til nettadressen (‘URL’) til nettstedet i hvilken som helst form for media, enten kommersiell eller ikke-kommersiell, uten forhåndsskrevet tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner at du vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som et resultat.

ENDRE OG FJERNE INNHOLD

Vi har myndighet til å endre eller slette dokumenter, data eller annet materiale som er publisert på nettsiden etter eget skjønn.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADER FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Brukere påtar seg all ansvar for eventuelle skader forårsaket av nedlastinger fra nettsiden. Programvaren garanterer ikke at nedlastinger er fri for skadelige dataprogrammer som virus og skadevare.

TILBAKEBETALING

Ved å akseptere disse vilkårene, godtar du å tilbakebetale og beskytte TheSoftware, sammen med deres morselskaper, datterselskaper og tilknyttede enheter, samt deres respektive medlemmer, ledere, ansatte, agenter, medmerkeholdere og andre samarbeidspartnere. Dette inkluderer forsvaret mot eventuelle krav, utgifter, skader, juridiske gebyrer og dommer avsagt av en tredjepart på grunn av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet eller deltakelse i konkurranser; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person eller enhet. Formålet med denne bestemmelsen er å beskytte TheSoftware, deres morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og advokater. Hver av disse partene har rett til å håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg.

BESØK PÅ ANDRE NETTSTEDER

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten eller innholdet på disse eksterne nettstedene, og vi støtter ikke eller tar ansvar for eventuelle skader eller tap som kan oppstå ved å få tilgang til disse tredjepartsressursene. Takk for forståelsen.

VILKÅR OG BETINGELSER ANGÅENDE BESØKERDATA

Ved å få tilgang til nettsiden og gi tilbakemeldinger, kommentarer eller registreringsdata, samtykker du i å følge våre retningslinjer for besøkerinformasjon. Vi har rett til å bruke all informasjon knyttet til din bruk av nettsiden og all personlig identifiserbar data i samsvar med vår personvernpolicy. Vennligst klikk her for å gjennomgå vår personvernpolicy.

Det er strengt forbudt for noen person, enten en TheSoftware-kunde eller ikke, å forsøke å svekke, sabotere, manipulere, skade eller forstyrre funksjonen av nettstedet. Slike handlinger vil bli ansett som brudd på både strafferettslige og sivile lover. TheSoftware vil energisk forfølge alle tilgjengelige juridiske og rettferdige midler mot enhver enkeltperson eller enhet som blir funnet ansvarlig for slike aktiviteter.