Privacy Policy

Door te klikken op “Doorgaan”, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van de informatie beschermt die bezoekers verstrekken aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft u informatie over onze verzamelpraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleidslijn kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten of diensten kopen of zich inschrijven, een klantondersteuningsaanvraagticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], echter, De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-services te sturen. Als u geen instructies van u heeft ontvangen, kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de bedrijven van de De Software-groep, gemachtigde vertegenwoordigers van De Software en andere aanbieders van goederen en diensten met wie De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn. De Software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen, tenzij wij hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend lichamelijk letsel voor de bezoeker of anderen. Op die De Software-sites waar u via internet creditcard- of andere bestelinformatie aan De Software kunt verstrekken, beschermt en beveiligt De Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of iets dergelijks aanbiedt, behandelt De Software dat deel van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en, behalve zoals elders in deze privacyverklaring vermeld, heeft De Software geen verplichting om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van verdiensten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die gebruik maakt van ons product, ideeën, technieken en de inspanning die wordt geleverd. Wij beweren dit niet als een ‘snel rijk worden-schema’, en u moet het ook niet zo bekijken.

B. Niet persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte sites van De Software. De Software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker te voorzien van op maat gemaakte informatie over De Software-diensten). De Software combineert deze op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chatroom of website die The Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw The Software diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten The Software-websites links naar sites van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met toepasselijke wetten, werkt The Software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar The Software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en treft redelijke maatregelen om haar exclusieve rechten te beschermen. Met het oog op het bereiken van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met toepasselijke wetten kan The Software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; (ii) indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor de werking van The Software; of (iii) ter bescherming van de rechten of het eigendom van The Software of anderen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan The Software heeft verstrekt) over te dragen aan een derde partij die (i) zich concentreert op bedrijven in communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat om de opvolger in interesse van The Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door The Software wordt verzameld en onderhouden; en (iii) instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.