Regelgeving

OMVANG EN AANPASSING VAN HET CONTRACT

Door de website te gebruiken, stemt u in met het naleven van de regels en voorwaarden zoals gespecificeerd in het contract. Het contract dient als de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en de software met betrekking tot uw gebruik van de website en komt in de plaats van eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, beloften, garanties en/of begrip met betrekking tot de website. Wij behouden ons het recht voor om het contract naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente versie van het contract zal worden gepubliceerd op de website en u wordt geadviseerd dit te controleren voordat u de website gaat gebruiken. Door te blijven gebruik maken van de website en/of diensten, erkent u uw akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in de huidige versie van het contract. Het wordt daarom aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

IN aanmerking komendheid

Toegang tot de website en diensten is beperkt tot personen die in staat zijn om deel te nemen aan juridisch bindende overeenkomsten zoals bepaald door relevante wetten. De website en diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, bent u niet gemachtigd om de website en diensten te gebruiken of toegang toe te krijgen.

GEDRAGEN OVERZICHT VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Online Leveranciersdiensten

Door gebruik te maken van de aangeboden inkooporderformulieren kunt u toegang krijgen tot een verscheidenheid aan producten en diensten via de website. De beschrijvingen van deze producten en diensten worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs, en TheSoftware kan hun nauwkeurigheid of volledigheid niet garanderen. U erkent dat TheSoftware niet aansprakelijk is voor eventuele problemen bij het verkrijgen van producten of diensten via de website, of voor eventuele geschillen met verkopers, distributeurs of eindgebruikers. TheSoftware is niet verantwoordelijk voor eventuele claims met betrekking tot de op de website aangeboden producten en diensten.

PROMOTIONS

TheSoftware voert af en toe spannende promoties uit en biedt fantastische prijzen en beloningen aan via verschillende promotionele evenementen. Door accurate en waarheidsgetrouwe informatie in te dienen op het inschrijfformulier voor elke promotie, en akkoord te gaan om zich te houden aan de officiële regels voor elk evenement, maakt u kans om fantastische prijzen te winnen. Om deel te nemen aan de promoties die op de website worden getoond, moet u eerst het juiste inschrijfformulier invullen. U moet accurate, actuele en volledige informatie verstrekken voor de inschrijving van de promotie. TheSoftware behoudt zich het recht voor om eventuele inschrijvingsgegevens te weigeren die, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, in strijd zijn met een deel van de overeenkomst, of als de verstrekte gegevens onvolledig, frauduleus, duplicaat, of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de vereisten voor inschrijvingsgegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

TOESTEMMING VERLEEND

Door onze website te gebruiken, krijgt u een beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en gerelateerde materialen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. TheSoftware behoudt zich het recht voor om deze licentie naar eigen goeddunken te beëindigen. U mag de website en de inhoud op een enkele computer gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De reproductie of opname van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten in een elektronisch of mechanisch informatieretrievalsysteem is verboden. Daarnaast is het u niet toegestaan om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen, of een deel daarvan. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. Het is u ook verboden om een apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren, en om acties te ondernemen die een overmatige belasting vormen voor de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Elke ongeautoriseerde kopie, herverdeling, publicatie of verkoop van onze materialen is strikt verboden. Geautomatiseerd schrapen of gegevensextractie om databases te maken zonder onze schriftelijke toestemming is ook verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op materialen die op onze website worden bekeken of via onze diensten. Het plaatsen van informatie of materialen doet geen afbreuk aan onze rechten. Onze naam, logo en handelsmerken zijn eigendom van TheSoftware, en elk ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden.

HET HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF VERWIJZING NAAR DE WEBSITE IS STRIKT VERBODEN

Zonder expliciete toestemming van TheSoftware is het niemand toegestaan om de Website of een van de delen ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) te koppelen aan hun website of webplatform voor welk doel dan ook. Bovendien is ‘framing’ van de Website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in welke vorm van media dan ook, commercieel of niet-commercieel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware, strikt verboden. U stemt ermee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten. U erkent dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele opgelopen schade.

HET WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN INHOUD

Wij hebben de autoriteit om elk document, elke datum of elk ander materiaal dat op de website is gepubliceerd naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Gebruikers nemen alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het downloaden vanaf de website. De software garandeert niet dat downloads vrij zijn van schadelijke computercodes zoals virussen en malware.

TERUGBETALING

Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord TheSoftware, samen met hun moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, evenals hun respectievelijke leden, leiders, werknemers, agenten, co-branders en andere partners te vergoeden en te beschermen. Dit omvat verdediging tegen eventuele claims, kosten, schade, juridische kosten en uitspraken die worden gemaakt door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud of deelname aan enige wedstrijden; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw inbreuk op de rechten van een andere persoon of entiteit. Het doel van deze bepaling is om TheSoftware, hun moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en advocaten te beschermen. Elk van deze partijen heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u af te dwingen.

HET BEZOEKEN VAN ANDERE SITES

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Let op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid of inhoud van deze externe sites, en wij keuren deze derde partijen niet goed of nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verliezen die kunnen optreden bij het openen van deze externe bronnen. Bedankt voor uw begrip.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BEZOEKERSGEGEVENS

Door toegang te krijgen tot de website en enige feedback, opmerkingen of registratiegegevens te verstrekken, stemt u in met het naleven van ons beleid inzake bezoekersinformatie. We hebben het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken volgens ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Het is ten strengste verboden voor elke persoon, of die nu een klant van TheSoftware is of niet, om te proberen de werking van de Website te belemmeren, saboteren, manipuleren, beschadigen of verstoren. Dergelijke acties zullen worden beschouwd als een schending van zowel strafrechtelijke als civiele wetten. TheSoftware zal krachtig alle beschikbare wettelijke en billijke remedies nastreven tegen elke individu of entiteit die verantwoordelijk wordt geacht voor dergelijke activiteiten.