Regulaminy

ZAKRES I DOSTOSOWANIE UMOWY

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie regulaminów i warunków określonych w Umowie. Umowa stanowi kompletną i wyłączną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą Twojego korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy, zapewnienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Umowy według własnego uznania, bez udzielania konkretnego powiadomienia Tobie. Najnowsza wersja Umowy zostanie opublikowana na Witrynie i zalecamy jej przeglądanie przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, potwierdzasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków określonych w obecnej wersji Umowy. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

KATEGORIA

Dostęp do Strony internetowej i Usług jest ograniczony do osób, które są w stanie uczestniczyć w wiążących umowach zgodnie z obowiązującymi prawami. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz upoważnienia do korzystania z Strony internetowej i Usług.

SZCZEGÓŁOWY ZARYS ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługi sprzedawców online

Korzystając z udostępnionych formularzy zamówień, możesz uzyskać dostęp do różnych produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej. Opisy tych produktów i usług są dostarczane przez producentów lub dystrybutorów, a TheSoftware nie może zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Oświadczasz, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy z uzyskaniem produktów lub usług ze strony internetowej, ani za spory z sprzedawcami, dystrybutorami lub końcowymi użytkownikami. TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i usługami.

PROMOCJE

Oprogramowanie czasami uruchamia ekscytujące promocje i oferuje fantastyczne nagrody i nagrody poprzez różne wydarzenia promocyjne. Przesyłając dokładne i prawdziwe informacje na formularzu rejestracyjnym dla każdej promocji oraz akceptując przestrzeganie oficjalnych zasad dla każdego wydarzenia, masz szansę wygrać fantastyczne nagrody. Aby wziąć udział w promocjach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Musisz podać dokładne, aktualne i kompletne informacje dotyczące rejestracji w promocji. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek danych rejestracyjnych, które według wyłącznej decyzji Oprogramowania zostały uznane za naruszenie jakiejkolwiek części umowy, lub jeśli podane dane są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. Oprogramowanie może w dowolnym momencie, z własną dyskrecją, zmienić wymagania dotyczące danych rejestracyjnych.

ZEZWOLENIE UDZIELONE

Korzystając z naszej witryny, otrzymujesz ograniczoną, nieprzenoszalną i odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z witryny, jej zawartości oraz związanych materiałów zgodnie z postanowieniami Umowy. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia tej licencji według własnego uznania. Masz prawo korzystać z witryny i zawartości na jednym komputerze wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Zabronione jest kopiowanie lub włączanie jakiejkolwiek części witryny, zawartości, konkursów i/lub usług do jakiegokolwiek systemu elektronicznego lub mechanicznego do pozyskiwania informacji. Dodatkowo nie wolno ci używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierię ani przenosić witryny, treści, konkursów i/lub usług ani żadnej ich części. Oprogramowanie zachowuje wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Zabronione jest również korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub rutyny do zakłócania poprawnego funkcjonowania witryny oraz podejmowanie jakichkolwiek działań, które stawiają nadmierne obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z witryny, zawartości, konkursów i/lub usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza Strona internetowa, Treści, Konkursy i Usługi są chronione różnymi prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, znakami handlowymi i innymi prawami własności. Jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż naszych materiałów jest surowo zabroniona. Automatyczne pozyskiwanie danych lub ekstrakcja danych w celu tworzenia baz danych bez naszej pisemnej zgody jest również zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnych materiałów przeglądanych na naszej Stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych Usług. Publikacja informacji lub materiałów nie zawiesza naszych praw. Nasza nazwa, logo i znaki towarowe są własnością TheSoftware, a jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione.

AKT HYPERŁĄCZENIA DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, ‘FRAMING’ I / LUB ODNOŚNIK DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ŚCIŚLE ZABRONIONY

Bez wyraźnej autoryzacji TheSoftware, nikomu nie wolno łączyć strony internetowej ani żadnej z jej części (w tym, lecz nie tylko, logo, znaki towarowe, marki lub materiały zastrzeżone prawem autorskim) z jego stroną internetową lub platformą internetową w jakimkolwiek celu. Ponadto ‘framing’ strony internetowej i / lub odwołanie się do adresu URL (‘URL’) strony internetowej w jakiejkolwiek formie mediów, niezależnie od tego, czy jest to działalność komercyjna czy niekomercyjna, bez uprzedniej pisemnej zgody TheSoftware jest ścisłe zabronione. Zgadzasz się współpracować ze stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności. Uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody.

MODYFIKACJA I USUWANIE TREŚCI

Mamy prawo do modyfikowania lub usuwania dowolnych dokumentów, danych lub innych materiałów opublikowanych na stronie internetowej według naszego własnego uznania.

OGRAŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBRANIEM

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane pobieraniem z Serwisu. Oprogramowanie nie gwarantuje, że pobrane pliki są wolne od szkodliwych kodów komputerowych, takich jak wirusy i złośliwe oprogramowanie.

ZWROT KOSZTÓW

Akceptując te warunki, zgadzasz się zwrócić koszty i chronić TheSoftware, a także ich matki, spółki zależne i powiązane jednostki, a także ich odpowiednich członków, liderów, pracowników, agentów, współmarketerów i innych partnerów. Obejmuje to obronę przed roszczeniami, wydatkami, szkodami, opłatami sądowymi i wyrokami wydanymi przez stronę trzecią z powodu: (a) twojego korzystania z witryny internetowej, usług, treści lub udziału w jakichkolwiek konkursach; (b) twoje naruszenie umowy; i/lub (c) twoje naruszenie praw innej osoby lub jednostki. Celem tej postanowienia jest ochrona TheSoftware, ich matki, spółek zależnych, partnerów i ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i adwokatów. Każda z tych stron ma prawo bezpośrednio egzekwować te postanowienia przeciwko tobie.

ODWIEDZANIE INNYCH STRON

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie podlegają naszej kontroli. Prosimy zauważyć, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność ani zawartość tych zewnętrznych stron, i nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy straty, które mogą wyniknąć z korzystania z tych zasobów stron trzecich. Dziękujemy za zrozumienie.

WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE DANYCH ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystając z Witryny i udostępniając opinie, komentarze lub Dane Rejestracji, zgadzasz się przestrzegać naszych zasad dotyczących informacji o odwiedzających. Mamy prawo wykorzystać wszelkie informacje dotyczące korzystania z Witryny i wszelkie dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Ściśle zabrania się jakiejkolwiek osoby, czy to klienta TheSoftware, czy nie, próbować osłabić, sabotażować, manipulować, uszkadzać lub zakłócać działanie Strony internetowej. Wszelkie takie działania będą uznane za naruszenie zarówno prawa karnego, jak i cywilnego. TheSoftware będzie w sposób zdecydowany dążył do wszelkich dostępnych środków prawnych i majątkowych przeciwko każdej osobie lub jednostce, która zostanie uznana za odpowiedzialną za takie działania.