Dataskyddspolicy

Genom att klicka på ‘Fortsätt’ ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de standarder och villkor under vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra insamlingspraxis och på vilka sätt din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, t.ex. när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-postmeddelanden. Självklart kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, t.ex. när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan även begära att programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected], dock förbehåller sig programvaran rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka bulletiner och annan viktig information om dina programvara-tjänster. Om vi inte får några instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvarafamiljen, programvaras auktoriserade agenter samt andra varu- och tjänsteleverantörer som har ett samarbete med programvaran och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller byta din personligt identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller lagligen skyldiga att göra så, eller om det föreligger omedelbart fysiskt hot mot besökaren eller andra. På de programvarasidor där du kan lämna kreditkortsinformation eller annan beställningsinformation via webben, skyddar programvaran och säkerställer denna information genom att använda kommersiellt brukliga webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, exempel på vilka inkluderar Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt ger feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande, kommer programvaran att behandla den informationen som icke-konfidentiell och ej äganderättslig och, utom som annars uttrycks i detta integritetsuttalande, antar programvaran inget skyldighet att skydda sådan information från att lämnas ut.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Intjäningspotentialen är helt beroende av den person som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngning. Vi påstår inte att detta är ett “bli rik snabbt”-schema, och du bör inte heller se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de programvarasidor som har besökts. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att fastställa kundservice och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvaratjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir meddelad när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på en anslagstavla, chatt eller webbplats som The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software-webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicies för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar The Software (i) fullständigt med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickats till The Software) eller eventuellt olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egenrättigheter. I de begränsade syftena att uppnå ett sådant samarbete och vidta åtgärder, och i enlighet med tillämpliga lagar, kan The Software vara skyldig att avslöja personligt identifierbar information. Dessutom kan The Software välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag (i) för att uppfylla någon lag, förordning eller myndighetsbegäran, (ii) om sådan avslöjande är nödvändig eller lämplig för att driva The Software, eller (iii) för att skydda The Software:s rättigheter eller egendom eller andras. I samband med potentiell försäljning eller överföring av något intresse i The Software och The Software och andra webbplatser ägda av företaget förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du lämnat till The Software) till en tredje part som (i) koncentrerar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, (ii) går med på att vara The Softwares efterföljare gällande underhåll och skydd av information som samlats in och underhålls av The Software, och (iii) går med på förpliktelserna i denna policy.