Programvarans webbplats VIKTIGT – LÄS GÄRNA

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom som ägs av TheSoftware (gemensamt omnämnd som “TheSoftware,” “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för Webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du (): (a) får tillgång till Webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via Webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware då och då (var och en, en “Tävling”); (d) går med i, eller försöker gå med i, ett partnerprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst genom Webbplatsen (“Tjänster från leverantörer”, och tillsammans med Prenumerationstjänsterna och Medlemstjänsterna, “Tjänsterna”). TheSoftware sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftware inköpsavtal (“Inköpsavtal”), TheSoftware medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt alla andra driftsregler, policys, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras då och då, är uttryckligen införlivade här genom hänvisning (gemensamt, “Avtalet”). Vänligen granska avtalets fullständiga villkor noga. Om du inte godkänner hela avtalet har du inte behörighet att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware FÖRNEKAR SPECIFIKT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA FÖR ALLA INDIVIDER SOM OMFATTAS AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÄR ÄNDRAT (“COPPA”). TheSoftware FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FÖRNEKA TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR NÅGON INDIVID, I SIN EGEN OCH EXKLUSIVA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren som anges i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtal mellan dig och TheSoftware avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, företräden, garantier och/eller överenskommelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet när som helst, efter eget gottfinnande, utan särskilt meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som anges i Avtalet som är gällande vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Under förutsättning av villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att tillhandahålla e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) relevant för onlinemarknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avbryta mottagandet av prenumerationsinnehållet kan du helt enkelt skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet när du använder prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte ådra sig några ansvar gentemot dig i samband med sådant prenumerationsinnehåll. TheSoftware företräder eller garanterar inte att prenumerationsinnehållet som tillhandahålls i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, komplett eller lämpligt.

Medlemstjänster

Under förutsättning av villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, medlemskap i ett av de olika medlemskapsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemskapsprogrammen kommer att göra det möjligt för dig att få åtkomst till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmar i deras onlinemarknadsföring. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de relevanta inköpsorderformulären kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörers tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. Programvaran garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvist med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med några av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänna

Informationen som du måste tillhandahålla i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, något eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress vid annan adress); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetstelefonnummer; (g) telekopinummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som efterfrågas i relevant registreringsformulär (“Registreringsdata för tjänst”).

Om inte annat uttryckligen anges kommer eventuella framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som utökar eller förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, suspension eller avbrytande av några tjänster eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser genom Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de Tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret fullständigt. Du godkänner att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig information vid tävlingsregistreringen.

LICENSGRANTERING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något system för informationsåtervinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetiska översättningen, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra rättigheter som tillhör TheSoftware. Kopiering, spridning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, MEDMÄRKNAD, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om det inte uttryckligen tillåts av TheSoftware får ingen hyperlänka till webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesfrämjande eller upphovsrättsligt skyddat material), till sin egen webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är det strängt förbjudet att “frama” eller hänvisa till webbplatsens webbadress (URL) i något kommersiellt eller icke-kommersiellt media utan föregående skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, vid behov, sådant innehåll eller sådana åtgärder. Du erkänner härmed att du är ansvarig för eventuell skada som är förknippad därmed.

REDOGERA, TA BORT OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensamredigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ AV EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGOT GARANTIANSVAR, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNINGEN AV ALLA SÅDANA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, EJ INTRÅNG I IMMATERIELL ELLER ANNAN RÄTT OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT BESTÄMT ÄNDAMÅL). I SYNNERHET, MEN UTAN ATT BEGRÄNSA ELLER ÅSÄTTAAVSEENDEHÄR, LämnarTheSoftware INGEN GARANTI FÖR ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ AV EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV;

FRISKRIVNING FÖR SKADOR ORSAKADE AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar inga garantier att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBESKRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE SKALL VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, BETYDNINGSFULLA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR OCH/ELLER KANSLIGA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAGEN, FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRVÄRV AV ERSATTVARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM UTFALLER AV NÅGRA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM INKÖPTS ELLER SKAFFATS GENOM WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE AVSLAG PÅ TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN SAMMA;

SKADESTÅNDSÅLDDRAGANDE

Du samtycker till att skadestånda och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och företag, samt var och en av deras respektive medlemmar, förtroendevalda, direktörer, anställda, agenter, medvarumärken och/eller andra samarbetspartners oskadda från och med alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, fordringar och/eller domar överhuvudtaget, framförda av någon tredje part på grund av eller som uppstår från: (a) din användning av Webbplatsen, Tjänsterna, Innehållet och/eller deltagande i något Tävling; (b) ditt brott mot Avtalet; och/eller (c) din kränkning av någon annan persons och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller företag, samt var och en av deras respektive förtroendevalda, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att göra gällande och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom godkänner TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicys, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av Webbplatsen, och alla kommentarer, återkopplingar, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in genom eller i samband med Webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av Webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att läsa vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera med, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer att aktivt vidta alla åtgärder tillgängliga enligt lag och rättvisa mot den skyldiga individen eller enheten.

LAGVAL/ORT

Tvister som uppstår i samband med Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till lagkonfliktprinciper). Ett eventuellt utslag blir bindande och avslutande för parterna och en dom däröver kan verkställas i vilken behörig domstol som helst. Ingenting här ska tolkas som att det hindrar någon part från att söka interimistiskt rättsligt skydd för att skydda sina rättigheter i väntan på ett avgörande i skiljeförfarandet. I den utsträckning som är tillåten enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att väcka, gå med i eller delta i någon grupptalan angående något anspråk, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware och var och en av deras juridiska ombud, dotterbolag, föräldrar, byråer och respektive medlemmar, företrädare, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att rättsligt skydd ges för att stoppa en sådan stämning eller för att ta bort dig som deltagare i målet.