Föreskrifter

UTSTRÄCKNING OCH JUSTERING AV KONTRAKTET

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa de regler och villkor som anges i avtalet. Avtalet fungerar som det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och programvaran angående din användning av webbplatsen och åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, försäkringar, garantier och/eller förståelser om webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra avtalet efter eget gottfinnande, utan att ge specifik avisering till dig. Den senaste versionen av avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du uppmanas att granska den innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna erkänner du ditt samtycke att följa alla villkor som anges i den aktuella versionen av avtalet. Det är därför rekommenderat att regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

BERÄTTIGANDE

Tillgång till webbplatsen och tjänsterna är begränsad till individer som kan ingå bindande avtal enligt gällande lagar. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år är du inte behörig att använda eller få tillgång till webbplatsen och tjänsterna.

DETALJERAD ÖVERSIKT AV DE TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

Online Vendor Services

Genom att använda de tillhandahållna inköpsorderblanketterna kan du få åtkomst till olika produkter och tjänster via webbplatsen. Beskrivningarna av dessa produkter och tjänster tillhandahålls av tillverkare eller distributörer, och TheSoftware kan inte garantera deras noggrannhet eller fullständighet. Du erkänner att TheSoftware inte är ansvarig för eventuella problem med att få produkter eller tjänster från webbplatsen, eller för eventuella tvister med säljare, distributörer eller slutanvändare. TheSoftware är inte ansvarig för några anspråk relaterade till de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen.

PROMOTIONS

TheSoftware kör ibland spännande kampanjer och erbjuder fantastiska priser och belöningar genom olika kampanjeevenemang. Genom att lämna in korrekt och sann information på registreringsformuläret för varje kampanj, och samtycka till att följa de officiella reglerna för varje evenemang, har du möjlighet att vinna fantastiska priser. För att delta i kampanjerna som visas på webbplatsen måste du först fylla i rätt anmälningsformulär. Du måste tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information för registrering av kampanjen. TheSoftware förbehåller sig rätten att vägra eventuella registreringsdata som bestäms, enligt TheSoftwares ensamrätt, att bryta mot någon del av avtalet, eller om den tillhandahållna datan är ofullständig, bedräglig, dubbel eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringskraven för data, enligt sin ensamrätt.

TILLSTÅND BEVILJAT

Genom att använda vår webbplats ges du en begränsad, icke-överförbar och återkallelig licens för att få tillgång och använda webbplatsen, dess innehåll och relaterade material i enlighet med avtalets villkor. Programvaran förbehåller sig rätten att avsluta denna licens efter eget gottfinnande. Du har tillåtelse att använda webbplatsen och innehållet på en enda dator för personliga, icke-kommersiella ändamål. Reproduktion eller införlivande av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster i något elektroniskt eller mekaniskt informationssystem är förbjudet. Dessutom är du inte tillåten att använda, kopiera, emulera, klonera, hyra, hyra, sälja, ändra, dekompilera, demontera, reverse-engineera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du är också förbjuden att använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa webbplatsens korrekta funktion och att vidta åtgärder som placerar en överdriven belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbara.

ÄGANDESRÄTTIGHETER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vår webbplats, innehåll, tävlingar och tjänster skyddas av olika immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och andra äganderättigheter. Otillåten kopiering, redistribution, publicering eller försäljning av vårt material är strängt förbjudet. Automatisk skrapning eller datautvinning för att skapa databaser utan vårt skriftliga tillstånd är också förbjudet. Du förvärvar inte äganderättigheter till något material som visas på vår webbplats eller via våra tjänster. Publiceringen av information eller material innebär inte att vi avstår från våra rättigheter. Vårt namn, logo och varumärken är TheSoftwares egendom, och all obehörig användning är strängt förbjuden.

AKTEN ATT HYPERLÄNKA TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OCH/ELLER REFERERA TILL WEBBPLATSEN ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET

Utan uttryckligt tillstånd från TheSoftware är det inte tillåtet för någon att länka till webbplatsen eller någon av dess delar (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkning eller upphovsrättsskyddat material) till deras webbplats eller webbplattform för något ändamål. Dessutom är det strängt förbjudet att ‘frame’ webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (‘URL’) för webbplatsen i någon form av media, oavsett om det är kommersiellt eller icke-kommersiellt, utan det tidigare skriftliga tillståndet från TheSoftware. Du samtycker till att arbeta med webbplatsen för att ta bort eller avbryta sådant innehåll eller sådan verksamhet. Du erkänner att du kommer att hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av detta.

ATT MODIFIERA OCH TA BORT INNEHÅLL

Vi har befogenhet att ändra eller ta bort alla dokument, data eller annat material som publiceras på webbplatsen efter eget gottfinnande.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND FÖR SKADOR ORSAKADE AV NEDLADDNINGAR

Användare antar allt ansvar för eventuell skada orsakad av nedladdning från webbplatsen. Programvaran garanterar inte att nedladdningar är fria från skadlig kod såsom virus och skadlig programvara.

ERSÄTTNING

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ersätta och skydda TheSoftware, tillsammans med deras moderbolag, dotterbolag och anslutna enheter, liksom deras respektive medlemmar, ledare, anställda, agenter, med-märkesinnehavare och andra partners. Detta inkluderar att försvara sig mot eventuella anspråk, kostnader, skador, rättegångskostnader och domar som görs av en tredje part på grund av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet eller deltagande i några tävlingar; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din intrång på rättigheterna hos en annan individ eller enhet. Syftet med denna bestämmelse är att skydda TheSoftware, deras moderbolag, dotterbolag, affärspartners och deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och advokater. Var och en av dessa parter har rätt att direkt genomdriva dessa bestämmelser mot dig.

BESÖKA ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under vår kontroll. Observera att vi inte är ansvariga för tillgängligheten eller innehållet på dessa externa webbplatser, och vi stöder eller tar inte ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid åtkomst av dessa tredjepartsresurser. Tack för er förståelse.

VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESÖKARDATA

Genom att få tillgång till webbplatsen och lämna eventuell feedback, kommentarer eller registreringsdata samtycker du till att följa våra riktlinjer för besökarinformation. Vi har rätt att använda all information relaterad till din användning av webbplatsen och all personligt identifierbar data enligt vår integritetspolicy. Vänligen klicka här för att granska vår integritetspolicy.

Det är strängt förbjudet för någon person, vare sig en kund till TheSoftware eller inte, att försöka försämra, sabotera, manipulera, skada eller störa funktionen av webbplatsen. Sådana handlingar kommer att betraktas som ett brott mot både kriminella och civila lagar. TheSoftware kommer att kraftfullt driva alla tillgängliga rättsliga och rättvisa åtgärder mot den individ eller enhet som ansvarig för sådana aktiviteter.