Termini tas-Servizz

Billi tkompli bil ‘Kompli’, inti qed tixtieqli nagħtuk permess biex insejħulkom messaġġi promozzjonali. Jekk tiddideċiedi li tneħħi minn ix-xandir ta’ messaġġi, għandek l-għażla li tagħmel opt out f’waqt liema ħin billi tikklikki fuq il-ħolqien tas-sużġett ġewwa kull messaġġ.

Ikompanija tagħna jistimaw il-privatezza ta’ kull individwu li jżur is-siti tagħna. Din il-politika tal-privatezza tindika l-linji gwida u l-kundizzjonijiet taħt il-ħarsien tal-privatezza tal-informazzjoni li tintuża minn żaruż ta’ siti fuq l-internet li huma amministrati u mpruvduti minn ikompanija tagħna. Din il-politika tal-privatezza ħlief informa żaruż tal-prattiki tal-kollezzjoni tad-data tagħna u kif l-informazzjoni tagħhom tista’ tkun fftakar. Jekk jogħġbok kun żgur li din il-politika hija msejjaħ għal bidliet, għalhekk nerġgħu ninkoraġġixxuk li tibgħat regolarment biex tikseb informazzjoni.

A. Data dwar l-identità personali:

Is-softwer tagħna jiksbu d-dejta speċifika mill-viżitaturi tal-websajto biss meta tippromett voluntarjament. Dan jista’ jiġri meta iż-ziemel tal-websajto jitolbu informazzjoni, jħallsu xiri, jinħarqu għas-servizzi, jiftħu tiketti ta ‘għajnuna lill-klijenti, jissottomettu riżumi għal opportunitajiet tax-xogħol, jew jikkuntatjuna permezz ta’ email. Xi attivitajiet jistgħu jwasslu lill-viżitaturi li jipprovdu informazzjoni, bħalliema jagħmlu xiri, jużaw karti tal-kreditu għall-ħlas, jesottomettu riżum, jew jitolbu informazzjoni speċifika. Kwalunkwe informazzjoni personalment identifikabbli pprovdata lill-softwer tagħna permezz tas-siti tal-internet tagħna se tintuża biex titwettaq it-talba speċifika. Viżitaturi għallogħob ikollhom l-għażla tipikament li jkunu jistgħu jgħixu jekk jaqblu jew le. ejjmari li nsibna nieħdu l-informazzjoni biex ngħinu lill-viżitaturi dwar is-servizzi addizzjonali u l-prodotti offruti minn familja ta ‘kumpaniji, aġenti awtorizzati, u providerijiet oħra taħt relatjonijiet mal-kumpanija tagħna.

L-eżempji pprovduti f’dan il-kontenut m’għandhomx jiġu kunsidrati bħala promessa garantita ta’ entrata. Il-potenzjal biex tikseb flus huwa mbasat fuq l-użu individwali tal-prodott tagħna, konċetti, metodi u l-ħidma li ssir. Aħna ma nagħmlux dawk l-aħħar bħala metodu ħiereġ biex tkun tixraq, u nirkummandaw kontra li wieħed ikun qed jipperċepixxuha f’dan it-taħlita.

B. Data (Informazzjoni Ġenerali) li Mhix Identifikabbli Personalment

F’ġenerali, is-software tagħna jikkompli awtomatikament jikollekta informazzjoni ġenerika li ma tiddisvela l-identità tal-viżitatur. Dan jinkludi dettalji dwar l-indirizz tal-internet assegnat lill-apparat tiegħek, frekwenza tal-viżitatur, u l-websites żarinqas fis-software tagħna. Nużaw din l-informazzjoni biex inżidu t-tisfija tal-klijenti u l-funzjonalità tal-websajt. Teknoloġija tagħna, bħal-cookies, tippermetti lillna nprovdulak informazzjoni personalizzata dwar is-servizzi tagħna lill-viżitaturi. Ma nmixiex din id-data ma xi informazzjoni personalment identifikabbli. Int għandek l-għażla li tikonfigura l-browser tiegħek biex tnotifikak dwar il-ċinek ta’ cookies u biex tneħħihom.

C. Is-sit elettroniku ospitat, is-server, il-bulletin boards, u l-forum huma parti kollha tas-softwer li tuża.

Meta li tipparteċipa informazzjoni f’forum pubbliku, bħal borża tal-informazzjoni, kamra ta’ ċaħt jew sit elettroniku f’għażliet tagħna, huwa aċċessibbli lil kull min jżur dak l-ispazju. Aħna ma nistgħux nagħtu ġaranzija għall-protezzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni maħruġa f’dawn il-postijiet. Barra minn hekk, is-siti elettroniċi tagħna jistgħu jkollhom link għall-websajts tal-partijiet terzi li mhumiex affiljati magħna, u aħna ma nistgħux inassiguraw kwalunkwe informazzjoni tista’ tiddiskri f’dawn is-siti. Naħdmu biex nirrevedu l-enuncjati tal-politika tal-privatezza ta’ kwalunkwe siti tizżur.

D. Dispenżi u Restrizzjonijiet:

Mal-ħekk, u bil-lealtà lejn il-liġijiet attwali, is-Softwer jaħdem b’mod qrib mal-awtoritajiet tal-gvern statali, lokali u federali fi kwalunkwe tista’ tiġi mqarreba ma’ kontenut (inkluż komunikazzjonijiet elettronici personali jew privati mħallta lill-Softwer) jew attivitajiet illegali illaħħin ta’ kwalunkwe utent tas-Servizz. Is-Softwer iwassal ukoll miżuri raġonevoli biex jipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħu. Għal skop solitarju ta’ jagħmel koperazzjoni u miżuri ta’ żvilupp, u fi konformità mal-liġijiet applikabbli, is-Softwer jistgħu jeħtieġ li jirrivelaw informazzjoni personali identifikabbli. Barra minn hekk, is-Softwer jista ‘jagħżel li jmonitorja żoni ta’ komunikazzjoni ta’ kwalunkwe ġeneri sabiex jikkonforma mal-liġi, il-regolamenti, jew it-talbiet tal-gvern; jekk din ir-rivelazzjoni tkun essenzjali għall-operazzjoni tas-Softwer; jew biex jipproteġi d-drittijiet jew il-proprjetà tas-Softwer jew ta’ ħaddiehor. Fl-iktar events ta’ bejjiegħ jew transferiment potenzjali tal-kapital tiegħu fis-Softwer u sitijiet oħra magħmula mill-kumpanija, is-Softwer jżomm id-dritt li jbejjew jew jitransferixxi l-informazzjoni tiegħek (inkluż, iżda mhux limitati għall-ism, l-informazzjoni dwar l-indirizz u informazzjoni oħra li prowdiet lill-Softwer) għal partit t-tieħu speċjalizzat fi prodotti jew servizzi ta’ komunikazzjoni; jirrid jisħaħ is-Softwer f’ispazju li jżomm u jipproteġi l-informazzjoni mkollectata u mmantenta mis-Softwer; u jagħti l-konsentiment li iġib l-obbligi mfassla fl-enunzjat tal-politika.