Regoli

ESTENSJONI U ADATTAMENT TAL-KUNTRATT

Billi tuża l-websajt, inti taċċetta li toħloq mal-regoli u t-termini speċifikati fil-Kuntratt. Il-Kuntratt iservi bħala l-akkwist sħiħ u eżklussiv bejn inti u l-softwer dwar l-użu tiegħek tal-websajt u jikkoordinat xi kuntratti, assigurazzjonijiet, warrantji and/ jew fehimiet preċedenti jew konkurrenti dwar il-Websajt. Nirrizenja d-dritt biex inmodifika l-Kuntratt b’iskrezzjonijiet tagħna, mingħajr ma jagħti avviz speċifiku ħlief għalik. Il-verżjoni l-aktar riċenti tal-Kuntratt se tiġi mressqa fil-websajt, u inti tħossok milli taraq it-Qażież qabel tuża l-websajt. Billi tkompli tuża l-websajt u/ jew is-servizzi, inti tapprova l-likkiema li tiekol bi t-tut is-speċifikati fid-dritturi u t-termini kontenuti fil-verżjoni kurrenti tal-Kuntratt. Għalhekk huwa rakkomandat li tikkuntattja din il-paġna regolarment għal aġġornamenti u/ jew alterazzjonijiet.

ELIĠIBILITÀ

L-aċċess għall-websajt u l-Iservizzi huwa limitat għal individwi li jistgħu jidhlu f’kontratti leġalment obbligatorji kif determinati mill-liġijiet rilevanti. Il-websajt u l-Iservizzi mhumiex meħtieġa għal individwi taħt l-età ta’ disa’ u għoxrin (18). Jekk int taħt l-età ta’ disa’ u għoxrin (18), inti mhux awtorizzat li tuża jew tħaffar mill-websajt u l-Iservizzi.

SKEMM DETTALJAT TAL-ISERVIZZI PROVDUTI

Servizzi tal-Veditur Online

Billi tuża l-formoli tal-ordni tal-akkwist, tista’ taċċessa diversi prodotti u servizzi permezz tas-Sit elettroniku. Id-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti u servizzi huma provduti mill-manifatturi jew id-distributuri, u TheSoftware ma tistax tiggarantix l-akkuratezza jew l-komplutezza tagħhom. Inti tifhem li TheSoftware mhijiex responsabbli għal xi problemi relatati mal-akkwist ta’ prodotti jew servizzi minn is-Sit, jew għal xi kjami ma’ bejjieħ, distributuri, jew utenti finali. TheSoftware mhijiex responsabbli għal xi reklami relatati mal-prodotti jew servizzi offruti fuq is-Sit.

PROMOZZJONI

Il-Software jirruna iktar minn darba promozzjonijiet eċċitanti u joffri premji favoluzi u riċompensi permezz ta’ diversi avvenimenti promozzjonali. Billi tissottometti informazzjoni korretta u veritiera fuq il-formola ta’ rejistrazzjoni għal kull promozzjoni, u taccetta li tieħu ħsieb ir-regoli uffiċjali għal kull avveniment, tista’ tkun f’ċans biex tilħaq premji fantastiċi. Biex tieħu sehem fil-promozzjonijiet magħmula disponibbli fuq is-Sit, trid tkompli l-formola ta’ dħul approprijata. Hemm bzonn tiegħek tuża informazzjoni korretta, attwali, u completa għar-registrazzjoni tal-promozzjoni. Il-Software jżomm id-dritt li jirrifjuta kwalunkwe data tar-registrazzjoni li jintgħażel, bluż ġeneruż ta’ Il-Software, li tgħaddi qasam minn l-akkomodament, jew jekk id-data li ttipprovdu hija incompleta, fraudolenta, dupliċi, jew inġusta. Il-Software jista’ jemmodifika r-rekwiżiti tad-data tar-registrazzjoni f’kwalunkwe ħin, bluż id-diskrezzjoni tiegħu waħdu.

PERMESS MAL-JIMPJEGĦ

Billi tuża aħna Websajt, inti mħallat liċenzja limitata, mhux trasferibbli, u revokabbli biex taqsess u tuża l-Websajt, il-Kontenut tiegħu, u materjali relatati f’konformità mal-termini tal-Agreement. TheSoftware jżomm id-dritt li jtermina din il-liċenzja bl-addizzjoni tiegħu. Inti permess li tuża l-Websajt u l-Kontenut fuq kompjuter waħda għal skopijiet personali, mhux kummerċjali. Ir-riproduzzjoni jew inkorporazzjoni ta ‘xi parti tal-Websajt, Kontenut, Kontenuti u/ jew Servizzi f’sistema ta’ taħdit ta ‘informazzjoni elettronika jew mekkanika hija mġedda. Barra minn hekk, inti ma tistax tuża, tkopja, emula, kloni, ikri, lesjaw, bejgħ, immodifika, deincompile, disassemble, reverse engineer, jew transferi l-Websajt, Kontenut, Kontenuti u/ jew Servizzi jew xi parti minnhom. TheSoftware jżomm id-dritt kollu li ma jingħatax b’xi mod espliċitu fil-Kunvenzjoni. Inti wkoll maħdum milli tuża xi apparat, software, jew rutina biex tiffoka l-funzjonament korett tal-Websajt, u milliċċettja każ ta ‘ittrażż tal-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-Websajt, Kontenut, Kontenuti u/ jew Servizzi mhijiex trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI U PROPRJETÀ INTELLETTWALE

Is-Sit Elettroniku Tagħna, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet, u s-Servizzi tagħna huma protetti minn diversi drittijiet ta’ propjetà intellettwali, fosthom id-drittijiet ta’ kopjorajts, iż-żewġ trademarks u d-drittijiet oħra proprijetarji. Kull kopja, rediġeriment, pubblikazzjoni, jew bejgħ ta’ materjali tagħna hija strettament proibita. Scraping awtomatiku jew estrazzjoni tad-data biex tinħoloq database mingħandna bla permess skrit huwa wkoll proibit. Ma tinqaraqx id-drittijiet tal-possess ufficjali ta’ xi materjali osservati fuq is-Sit Tagħna jew permezz tal-Servizzi Tagħna. It-tqegħid ta’ informazzjoni jew materjali ma jiena jwasslu għall-inqasjar tal-għajnuna tagħna. Isemna, il-logo, u l-trademarks huma proprjetà ta’ TheSoftware, u kull użu mhux awtorizzat huwa strettament proibit.

L-AZZJONI TA ‘IL-LIQMA DWAR IS-SIT ELETTRONIK, IL-KO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/”JEW L-REFERENZA GĦAS-SIT ELETTRONIK HI STRETTAMENT MNEJN MQABLIEH

B’xejn awtorizzazzjoni espliċita minn TheSoftware, lanqas wieħed ma jkun permess li jilgħab is-Sit Elettronik jew xi wieħed mill-partijiet tiegħu (inklużi, iżda mhux limitat għal, il-logos, iż-żewġ traġni, il-branding jew materjal protett mil-ħakma) mal-website jew il-pjattaforma web tagħhom għal xi skop. Barra minn hekk, ‘framing’ tas-Sit Elettronik jew l-ifferenza fil-Uniform Resource Locator (‘URL’) tas-Sit Elettronik f’xi forma ta’ midja, jew kommeċjali jew mhux kommeċjali, bla djarju ta’ permess qabel bil-kitba mill-TheSoftware huwa strettaħ minn. Inti tikkunsenti biex taħdem mal-Sit Elettronik biex tneħħi jew tiskuntinwa kull kontenut jew attività bħalissa. Tafirmax li tkun tħares responsabbli għad-danni li jiġu s-suġġetti bħala riżultat ta’ dan.

MODIFIKAZZJONI U TNEĦĦI T-TIFKIR

Għandna l-awtorità li nmodifikaw jew neħħu kwalunkwe dokumenti, data, jew materjal ieħor li jkun pubblikat fuq is-Sit tal-Web bil-discrezzjoni tagħna.

LIMITAZZJONI TAL-LEĦEN KONTRA Ż-ŻARBIEB PROVOKATI MINN IŻŻUĠAR TAL-FILMATI

L-utenti jassummu r-responsabbiltà kollha għall-ħsara li tgħaddi minn iżżagħar mill-websajt. Is-Software ma jġarantix li ż-żerriegħa huma liberu mill-kodiċi tal-kompjuter ħażin bħal virus u programmi dannużi.

IRREMUŻAR

Billi taċċetta dawn it-termini, inti qed taqbel li tirremborsa u tahdem għall-protezzjoni ta’ TheSoftware, flimkien ma’ l-kumpaniji ewlenin tagħhom, is-sussidjarji tagħhom, u l-entitajiet affiljati tagħhom, kif ukoll membri rispettivi tagħhom, líderi, impjegati, aġenti, ko-branders, u oħrajn partners. Dan jinkludi id-difiża kontra kwalunkwe revendikazzjonijiet, spejjeż, danni, ħlasijiet legali, u ġudikati li jsiru minn terz parti minħabba: (a) l-użu tiegħek tal-Website, Servizzi, Kontenut, jew il-parteċipazzjoni f’xi kontest; (b) il-vjolazzjoni tal-akkuża; u/(c) l-infranġiment fuq id-drittijiet ta’ individwu jew entità oħra. Il-purpost ta’ din id-dikjarazzjoni huwa biex jipproteġi TheSoftware, il-kumpaniji ewlenin tagħhom, is-sussidjarji, affiljati tagħhom, u luffiċjali rispettivi tagħhom, diretturi, membri, impjegati, aġenti, assoċjati, lill-azzjonisti, lill-licenzjanti, lil ġeneraturi ta’ forniment, u lill-avukati tagħhom. Kull wieħed minn dawn il-partijiet għandu d-dritt li jinfurza dawn id-dikjarazzjonijiet direttament kontra inti.

ŻURAT MAL-ĦIN LI JŻURU SITIET OĦRA

Is-sit elettroniku tagħna jista’ jkollu links għal sitiet oħra li ma jinsabux taħt il-kontroll tagħna. Jekk jogħġbok kun af li ma nħalluxx għall-avalabbiltà jew il-kontenut ta’ dawn is-siti esterni, u ma nappoġġjax jew ma nħallsux għal uliedna li jistgħu jesiru mill-aċċess lejn dawn ir-riżorsi terzi. Grazzi għall-komprensjoni.

TERMS U KUNDIZZJONI DWAR ID-DATA TAL-VIŻITATURI

Billi taqsmu l-websajt u tippromwovi xi reazzjoni, kuntatti jew Data tad-Dehra, inti taccetta li tħares lejn policies tagħna dwar informazzjoni tal-viżitaturi. Għandna d-dritt li nużaw kwalunkwe informazzjoni relatata mal-użu tiegħek tal-websajt u kwalunkwe data personalment identifikabbli skond il-Politika tal-Privatezza tagħna. Jekk jogħġbok agħfas hawn biex tirrevedi il-Politika tal-Privatezza tagħna.

Huwa strettament prohibiti għal kull persuna, jekk jiġifieri klijent tal-Software jew le, biex iwassal, sabotażġ, manipolazzjoni, ħsara jew idirizza l-funzjonament tal-websajt. Kull x-xiri li se jkun konsidrat ta’ ħażen ta’ żewġ il-liġi kriminali u ċivili. Il-Software se jippurswadi kull rimedi legali u ekwita disponibbli għal kull individwu jew entità li jinfetaħ responsabbli għal dawn l-attivitajiet.