Điều khoản dịch vụ

Khi tiếp tục với ‘Tiếp tục’, bạn đã ủy quyền cho chúng tôi để gửi email quảng cáo cho bạn. Nếu bạn quyết định ngưng nhận email, bạn có tùy chọn từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở dưới cùng mỗi email.

Công ty chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư của tất cả mọi người truy cập vào trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này là tài liệu hướng dẫn và điều kiện dưới đó chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào trang web trên internet do công ty chúng tôi quản lý và sở hữu. Chính sách bảo mật này cũng thông báo cho khách truy cập về thói quen thu thập dữ liệu của chúng tôi và cách thông tin của họ có thể được sử dụng. Vui lòng lưu ý rằng chính sách này có thể thay đổi, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thường xuyên để được cập nhật.

A. Dữ liệu nhận biết cá nhân:

Phần mềm của chúng tôi thu thập dữ liệu cụ thể từ khách truy cập trang web chỉ khi nó được cung cấp một cách tự nguyện. Điều này có thể xảy ra khi khách truy cập yêu cầu thông tin, thực hiện mua hàng, đăng ký dịch vụ, mở vé hỗ trợ khách hàng, gửi hồ sơ xin việc, hoặc liên hệ với chúng tôi qua email. Một số hoạt động có thể yêu cầu khách truy cập cung cấp thông tin, như là thực hiện mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, gửi hồ sơ xin việc, hoặc yêu cầu thông tin cụ thể. Bất kỳ thông tin cá nhân cung cấp cho phần mềm của chúng tôi qua trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể. Khách truy cập thường có tùy chọn chọn xem họ có muốn phần mềm của chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm của chúng tôi cũng có thể gửi thông cáo và thông tin quan trọng về dịch vụ của chúng tôi, và có thể sử dụng thông tin cung cấp để thông báo cho khách truy cập về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung của các công ty trong gia đình của chúng tôi, đại lý ủy quyền, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà chúng tôi có quan hệ.

Các ví dụ được cung cấp trong nội dung này không nên được coi là một cam kết thu nhập đảm bảo. Tiềm năng kiếm thu nhập dựa trên việc sử dụng cá nhân của sản phẩm, khái niệm, phương pháp và lượng cố gắng đổ ra. Chúng tôi không tuyên bố đây là một phương pháp nhanh chóng để trở nên giàu có, và chúng tôi khuyên bạn nên né tránh cách nhìn nhận vấn đề như vậy.

B. Dữ liệu không xác định về cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, phần mềm của chúng tôi tự động thu thập thông tin chung mà không tiết lộ danh tính của khách viếng thăm. Điều này bao gồm chi tiết về địa chỉ internet được gán cho thiết bị của bạn, tần suất viếng thăm và các trang web được viếng thăm trong phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ khách hàng và chức năng trang web. Công nghệ của chúng tôi, như cookie, cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của chúng tôi cho khách viếng thăm. Chúng tôi không kết hợp dữ liệu này với bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào. Bạn có tùy chọn cấu hình trình duyệt của mình để thông báo cho bạn về việc nhận cookie và từ chối chúng.

C. Trang web được lưu trữ, máy chủ, bảng thông báo và diễn đàn đều là phần của phần mềm bạn sử dụng.

Khi bạn chia sẻ thông tin trong diễn đàn công cộng, như bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web do dịch vụ của chúng tôi cung cấp, nó có sẵn cho bất kỳ ai ghé thăm không gian đó. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ bất kỳ thông tin nào được tiết lộ tại những địa điểm này. Hơn nữa, trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi, và chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang đó. Chúng tôi khuyến nghị xem xét tuyên bố về chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn ghé thăm.

D. Miễn trừ và hạn chế:

Bất chấp những điều trên, và tuân theo các luật hiện hành, Phần mềm này chặt chẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến nội dung (bao gồm cả các cuộc trò chuyện điện tử cá nhân hoặc riêng tư gửi đến Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp được tố giác của bất kỳ người dùng dịch vụ nào. Phần mềm cũng thực hiện các bước đối phó hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Vì mục đích duy nhất là thực hiện sự hợp tác và các biện pháp bảo vệ như vậy, và tuân theo các luật hiện hành, Phần mềm có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được. Hơn nữa, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực truyền thông của mọi loại để tuân theo bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết cho hoạt động của Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong trường hợp có thể có cuộc bán hàng tiềm năng hoặc chuyển giao cổ phần của nó trong Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn vào tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba chuyên về sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý kế thừa Phần mềm trong việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân theo các nghĩa vụ được nêu trong tuyên bố chính sách này.